Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Üst Düzeye Geçiş

Lisans mezuniyet şartını sağlayan mezunlarımız mezun oldukları dalı kabul eden her yüksek lisans programına başvurabilir.