İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Başkanı

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi