Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD210
Ders İsmi: Sosyal Sorumluluk Projeleri Üretim Atölyesi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ZEYNEP GENEL
Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin Amacı, Sosyal Sorumluluk İle Birbirimize Ve Çevremize Duyarlı Olmayı Göstermek ve Öğretmektir. Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Ve Çevresel Sorunları İdrak Ettikten Sonra Bunun Üzerine Atölyemizde Proje Üretmek Olacaktır.
Dersin İçeriği: Sosyal sorumluluğun ne olduğu ve ne olmadığı hakkında bilgilendirmek, projelerin nasıl oluşturulduğu göstermek, nasıl sunum yapılacağını öğretmek ve sosyal projelerde proje yazımı ve sunumunu birlikte nasıl entegre edeceklerini gösterip büyük kurumlara, atölyede hazırladıkları projelerini sunmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Kurumsal sosyal sorumluluk nedir? Projesi nasıl üretilir? Dünyada örnekleri nelerdir? Biz bunu nasıl uygularız?
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kurumsal gelişmelerde bireysel olarak biz nerede duracağız? Bireysel olarak kurumları nasıl harekete geçirebiliriz?
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Sosyal sorumluluk projeleri ile alakalı kurumlarla irtibata geçme, sorun ve çözümleri sunma.
Öğrenme Yetkinliği
1) Sosyal Sorumluluk projelerinin ne olduğunu, ne olmadığını öğrenip, proje üretme mantığını kavrayıp, sunum hazırlayabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sosyal sorumluluk ile alakalı bilgi toplanması, yorumlanması, etik, bilimsel değerlere uygun hareket etme ve karar alma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Grup çalışması halinde birlikte plan üretme ve bu üretilen planları, proje şekline sokup sunabilme.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal Sorumluluğun tanımı.
2) Dünyada örnek Sosyal Sorumluluk projeleri.
3) Türkiye'de örnek Sosyal Sorumluluk projeleri.
4) Dünya ve Türkiye'de sosyal sorumluluk faaliyetlerinin farkları ve benzerlikleri.
5) Sosyal Sorumluluk Proje üretimi nasıl olur?
6) Sosyal Sorumluluk Projeleri sunumlarının hazırlanımı.
7) Proje sunumları ve değerlendirme.
8) Proje sunumları ve değerlendirme.
9) Vize Sunumları.
10) Projelerin Kurumlara Sunumu.
11) Kurumların geri dönüşleri üzerine projelerin iyileştirilmesi.
12) Genel Değerlendirme.
13) Panel ve final sunumları.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları, haftalık e-maillerle öğrencilere sunulan web adresleri, basılı metinler ve de öğretim görevlisi sunumlarının üzerinde sınıfta grupları ile çalışarak oluşmaktadır.
Diğer Kaynaklar: Weekly e-mails, web addresses presented to the students, printed texts, and lectures.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Sosyal Faaliyet

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ödev
Uygulama
Gözlem
Grup Projesi
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 20
Projeler 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 64
Sunum / Seminer 6 30
Proje 14 42
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 184