Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: AML203
Ders İsmi: Enfeksiyon Hastalıkları
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ATASEVEN BULUN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ATASEVEN BULUN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: The purpose of this course is to designed to provide the opportunity to learn about infectious diseases, gain knowledge and skills for the control of infectious diseases. Course will describe Illness in the community, leading to disability or death, caused by outbreaks of diseases
Dersin İçeriği: Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Hastalıklarının Önemi, Temel Kavramlar, Yayılması ve Kontrol Yöntemleri, Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları, Sindirim Sistemi ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıklar, Deri Ve Mukozayla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları I, Deri Ve Mukozayla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları II, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları,
Kan ve Diğer Yollarla Bulaşan Hastalıklar, Sosyal Bulaşıcı Hastalıklar, Üriner Sistem Enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonları ve korunma yolları, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Kontrol Yöntemleri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranmak.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersi öğrencilere tanıtmak
2) Bulaşıcı hastalıkların ifadesi • Enfeksiyöz hastalıklarda temel kavramların açıklanması • Bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önemi ve kontrol yöntemlerinin açıklanması -
3) Solunum sistemi ve konseptinin ifadesi • Solunum yoluyla bulaşan hastalığın ifadesi • Solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı önleyici tedbirlerin açıklanması -
4) Sindirim sisteminin ve konseptin ifadesi • Bulaşıcı hastalıkların ve sindirim sisteminin bulaşmasının ifadesi • Sindirim sistemi yoluyla bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını önleme yöntemlerinin ifadesi -
5) • Deri, mukoza zarları ve ilgili kavramların anlatımı • Cilt ve müköz membranlarla bulaşıcı hastalıkların bulaşmasının ifadesi • Cilt ve müköz membranlarla bulaşıcı hastalıkların bulaşmasının önlenmesi yöntemlerinin ifadesi -
6) • Cilt, müköz membranlar ve ilgili kavramların anlatımı • Cilt ve müköz membranlarla bulaşıcı hastalıkların bulaşmasının ifadesi • Cilt ve müköz membranlarla bulaşıcı hastalıkların bulaşmasının önlenmesi yöntemlerinin ifadesi -
7) • Üreme sistemi ile ilgili kavramların açıklanması • Bulaşıcı hastalıkların ve üreme sisteminin bulaşmasının ifadesi • Bulaşıcı hastalıkların ve üreme sisteminin bulaşmasının önlenmesi yöntemlerinin ifadesi -
8) • Ara sınav vasıtasıyla öğrencileri değerlendirmek -
9) • Dolaşım sistemi ve sistemle ilgili kavramların anlatımı • Dolaşım sisteminin bulaşıcı hastalıklarının bulaşmasının ifadesi • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve dolaşım sisteminin bulaşma yönteminin tarifi -
10) • Toplumsal bulaşıcı bulaşıcı hastalıkların ifadesi • Toplumsal bulaşıcı bulaşıcı hastalık önleme yöntemlerinin ifadesi • Toplumsal bulaşıcı bulaşıcı hastalık önleme yöntemlerinin öneminin açıklanması -
11) • İdrar yollarının ekspresyonu • Üriner sistem hastalıklarının ifadesi • İdrar yolu hastalıklarının önlenmesi yöntemlerinin ifadesi -
12) • Hastane enfeksiyonlarının ifadesi • Hastane enfeksiyonu önleme yöntemlerinin ifadesi • Hastane enfeksiyonu önleme yöntemlerinin öneminin açıklanması -
13) • Bulaşıcı hastalıkların genel olarak geri alınması • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol yöntemlerinin tanımlanması • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol yöntemlerinin öneminin açıklanması -
14) • Direnç enfeksiyonuna neden olan nedenlerin öğrenilmesi • Dirençli enfeksiyonların klinik bulgularının tanımı • Direnç Enfeksiyonlarının Laboratuvar Bulgularının Tanımlanması -
15) Öğrencileri final sınavı ile değerlendirmek -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Enfeksiyon Hastalıkları
Prof Dr Halil Kurt; Nobel Tıp Kitapevi, 08/2013
Diğer Kaynaklar: none

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak. 5
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak. 5
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. 5
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak. 5
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 5
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 135