Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ITRD308
Ders İsmi: E-Commerce
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP IYILER
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. OYA KENT BIRIK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Pazarlama Yönetimi; pazar ve e-ticaret ile iletişimin tanımı; alıcıların özelliklerini ayırma ve konumlandırma ve anlama; farklı medya türlerini anlama; kurumsal kimlik; satış literatürü; marka; Web sitesi; satış ekibi; uluslararası fuarlar; ürün ve paketleme; dijital pazarlamanın bölümleri; çevrimiçi pazar ve müşteri araştırması; B2B pazarları; Sayısal Pazarlama; sosyal medya kullanımı; B2C satış web sitesini geliştirmek ve yönetmek; Bazı B2B ve B2C sitelerinin başarı hikayeleri; ödeme yöntemleri ve kuralları; Bir işletme modal kitabı hazırlamak ve web sitesi yapmak.
Dersin İçeriği: Kursun sonunda öğrenci:

• Uluslararası pazarlama yönetimi bağlamında pazarlama iletişiminin temellerini öğrenmek
• Farklı pazarlama iletişimi araçlarını yönetme
• Çevrimiçi ve mobil medya desteğiyle değişen pazarlama ortamını anlama
• Pazarlama iletişimi bağlamında e-ticaretin rolünü anlama
• Dijital medya araçlarını yönetmeyi ve yürütmeyi öğrenin
• e-iş için stratejik planlama hazırlayın

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Uluslararası pazarlama yönetimi bağlamında pazarlama iletişiminin temellerini öğrenmek
2) • Farklı pazarlama iletişimi araçlarını yönetme
3) • Çevrimiçi ve mobil medya desteğiyle değişen pazarlama ortamını anlama
4) • Pazarlama iletişimi bağlamında e-ticaretin rolünü anlama
5) • Dijital medya araçlarını yönetmeyi ve yürütmeyi öğrenin
6) • e-iş için stratejik planlama hazırlayın
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Müfredat. • Pazarlama iletişimini açıklayın. • Pazarlama iletişiminin bölümlerini açıklayın. • E-iş tanımlayın. • e-işin bölümlerini açıklayın. • İş dünyası ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki farkları analiz edin. • Üretim faktörlerini tanımlamak ve tanımlamak. • Günümüz iş gücünün ve işin doğasının nasıl değiştiğini açıklayın. Müfredat'ı inceleyin. 1. ve 2. bölümleri okuyun. Örnek olayları bölümlerin sonunda okuyun ve sınıfta tartışmaya hazır olun.
2) • Pazarlama iletişimi karmasının içeriğini açıklayın. • Pazarlama iletişim planını belirleyin. • İletişim teorisini tanımlayın. • Final Sınıfı Projesi ve Sunumunu tartışın. • Pazarlama iletişimi karışımını açıklar. • Pazarlama iletişim planını açıklar. • SOSTAC'ı tanımlayın. (durum, hedefler, strateji, eylemler, kontrol) • 3 milyonu tanımla (erkekler, para, dakika / saat) • İletişim teorisini açıklar. • Bir, iki ve çok adımlı iletişim teorilerini açıklar. • Evlat edinme modelini tanımlayın. • Nihai proje için kullanılacak şablonu tanımlayın (Türkiye Cumhuriyeti, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Kalkınma Örgütü-KOSGEB tarafından geliştirilen stratejik bir iş planı). Ödev: Final sınavında sunulacak ürünü ve şirketi seçin. Stratejik iş planını gözden geçirin.
3) • Satın alma davranışını tanımlayın. • Piyasaları açıklayın. • Pazar araştırmasını açıklayın. Ajansları açıklayın. • Satın alma davranışı ve pazar araştırması için doğru stratejiyi analiz edin. Hedef pazar ve satın alma davranışını analiz edin. • Satın alma durumu türlerini sınıflandırın. • Endüstriyel ve tüketici alıcıları tartışın. • Satın alma sürecinde rolleri açıklayın. • Satın alma sürecini açıklayın. • Motivasyonu ve Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini tartışın. • Pazar araştırmasını tanımlayın. • Araştırma türlerini listeler. (birincil, ikincil, nicel, nitel) • Pazar araştırması sürecini açıklayın. • Pazarlama İstihbaratı ve Bilgi Sistemini (MIIS) tanımlayın. • Ajansları tanımlayın. • Ajans seçim sürecini analiz etmek. Final projesine devam et.
4) • Medya türlerini sınıflandırın. • Değişen iletişim ortamını açıklar. • Uluslararası pazarlama iletişiminin özelliklerini açıklar. • Medya türlerini yönetmeyi tartışın • Uluslararası pazarlama iletişimini yönetmeyi tartışın. Medya türlerini sıralayın. • Medya sözlüğünü açıklayın. • Medya seçimini açıklar. • Medya planlamasının aşamalarını sınıflandırmak. • Değişen iletişim ortamını analiz edin. • PESTLE analizini açıklayın. • Piyasaların küreselleşmesini tanımlayın. • Küresel zorlukları açıklayın. • Stratejik global seçenekleri listeleyin. Araştırmaya devam et ve final projesinde çalış.
5) • Kurumsal kimliğin rolünü ve önemini açıklayın. • Kurumsal kimliğin farklı uygulamalarını tartışın. • Satış ve satış yönetimini açıklar. • Reklamcılığın rolünü açıklayın. Kurumsal kimliği tanımlayın. • Kurumsal imajı tanımlayın. • Kurumsal kimlik karışımını tanımlayın. • Satışı açıklayın. • Satış elemanlarını ve organizasyon türlerini listeler. • Satış gücü yönetimini tanımlayın. • Gelişen satış becerilerini analiz edin. • Bir reklam kampanyasını yönetmeyi açıklayın. • Bir reklam kampanyasının stratejisini tartışın. Şirketi ziyaret et.
6) • SINAV I. • Satış promosyonunu açıklayın. • Doğrudan pazarlamayı açıklar. • Tanıtım ve halkla ilişkileri açıklayın. Satış promosyonlarını açıklayın. • Satış promosyonlarının kategorilerini sınıflandırın. • Promosyonların kullanımını yönlendiren faktörleri listeleyin. • Satış promosyonlarının hedeflerini analiz edin. • Doğrudan pazarlamayı açıklar. • Veri tabanı pazarlamasını açıklayın. • Doğrudan bir posta kampanyası planladığını göstermek. yok.
7) • Sponsorluğun rolünü ve önemini tanımlayın. • Fuarları / fuarları nasıl yöneteceğinizi açıklayın. • Sergilerin rolünü ve önemini açıklayın. • Ambalajlamanın pazarlama iletişimindeki rolünü ve önemini açıklamak. • Nihai proje hazırlığını gösterin. Sponsorluğu açıklayın. • Sponsorluk kapsamını ve türlerini tartışın. • Sponsorluğun avantajlarını listeleyin. • Bir sponsorluk programının nasıl yürütüleceğini açıklayın. • Bir serginin nasıl planlanacağını belirleyin. • Sergi hedeflerini listeleyin. • Sergilerin kontrol listesini gösterin. • Ölçülebilir kriterleri belirleyin. • Ambalajın önemini açıklayın. • Bir paketin fonksiyonlarını listeleyin. • Ambalajın iletişim fonksiyonlarını açıklar. Araştırmaya devam et ve final projesinde çalış.
8) • Mağazacılık yapmayı açıklayın. • Ağız kelimesini tanımlayın. • E-pazarlamayı açıklayın. • Bu araçların en uygun şekilde kullanılmasının önemini açıklayınız. • Mağazacılık araçlarını listeler. • Mağazacılık tekniklerini sınıflandırın. • Ağızdan çıkan kelimeleri tartışan cihazları tartışın. • Bir müşteri hizmetleri programı geliştirmenin 10 aşamasını analiz edin. Final projesinin ilk taslağını gönderin.
9) • E-ticareti açıklayın ve bunun e-ticaretten ne kadar farklı olduğunu açıklayın. • E-ticaret teknolojisinin benzersiz özelliklerini tanımlayın ve açıklayın ve işletme önemini tartışın. • Web 2.0 uygulamalarını açıklar. • Başlıca e-ticaret türlerini listeleyin. • E-ticaretin kökenlerini ve büyümesini tartışın. • E-ticaretin ilk yıllarından günümüze evrimini açıklayın. • E-ticaretin geleceğini tanımlayacak faktörleri belirleyin. • E-ticaret çalışmasının altında yatan ana temaları tartışın. • E-ticarete katkıda bulunan başlıca akademik disiplinleri sınıflandırın. İnternette arama yapın ve bir ihracat şirketi bulun, web sitesini değerlendirin ve düşüncelerinizi gönderin.
10) • Bir e-ticaret varlığı geliştirmek için sorular sorulmalı ve cevaplandırılmalı ve adımlar atılmalıdır. • Bir e-ticaret varlığı oluşturmada izlenmesi gereken süreci açıklayın. • Site geliştirme ve / veya barındırma dış kaynak bulma kararını çevreleyen ana konuları listeleyin. • Web sunucusu ve e-ticaret satıcı sunucusu yazılımı seçiminde göz önünde bulundurulacak önemli noktaları belirleyin ve ifade edin. Bir e-ticaret sitesi için en uygun donanımı seçerken ortaya çıkan sorunları açıklayın. • Web sitesi performansını artırabilecek ek araçları tartışın. • Mobil bir web sitesi geliştirmek ve mobil uygulamalar oluşturmak için gereken önemli hususları açıklayın. Araştırmaya devam et ve final projesinde çalış.
11) • Geleneksel ödeme sistemlerinin özelliklerini açıklar. • Bugün kullanılan başlıca e-ticaret ödeme sistemlerini tanımlayın. • Elektronik fatura sunum ve ödeme sistemlerinin özelliklerini ve işlevlerini açıklayın. • E-ticaret iş modellerinin temel bileşenlerini tanımlayın. • Başlıca B2C iş modellerini tanımlayın. • Başlıca B2B iş modellerini tanımlayın. • E-ticarete uygulanabilir temel iş kavramlarını ve stratejilerini açıklayın. • Geleneksel çevrimiçi pazarlama ile yeni sosyal-mobil-yerel pazarlama platformları arasındaki farkı analiz edin. • Sosyal, yerel ve mobil pazarlamanın boyutunu ve büyümesini tanımlayın. • Sosyal, mobil ve yerel pazarlama arasındaki ilişkileri tartışın. E-ticaret İş Modellerini açıklayın. • Büyük İşletmeler Arası Tüketici (B2C) İş Modellerini listeleyin. • Başlıca İşletmeler Arası (B2B) İş Modellerini listeleyin. • E-ticaretin İşletmeyi Nasıl Değiştirdiğini Analiz Etme: Strateji, Yapı ve Süreç. • Geleneksel çevrimiçi pazarlama ile yeni sosyal-mobil-yerel pazarlama platformları arasındaki farkı tartışın. • Sosyal, mobil ve yerel pazarlama arasındaki ilişkileri açıklayın. • Facebook, Twitter ve Pinterest gibi sosyal pazarlama platformlarının pazarlama yeteneklerini tartışın. • Uygulama içi ve uygulama içi pazarlama dahil, mobil pazarlama kampanyasının temel unsurlarını belirleyin. Due: Nihai Projenin İkinci Taslağı.
12) • Çevrimiçi perakende sektörünün bugün faaliyet gösterdiği ortamı tanımlayın. • Bir çevrimiçi firmanın ekonomik uygulanabilirliğini analiz etmek. • Farklı çevrimiçi perakendecilerin karşılaştığı zorlukları belirleyin. • Çevrimiçi hizmet sektörünün temel özelliklerini tanımlayın. • Çevrimiçi finansal hizmetler sektöründe yer alan eğilimleri tartışın. • Bugün online seyahat hizmetleri endüstrisindeki ana trendleri tanımlayın. • Çevrimiçi kariyer hizmetleri endüstrisindeki mevcut eğilimleri tanımlayın. Çevrimiçi Perakende Sektörünü açıklayın. • Çevrimiçi Firmaların Uygulanabilirliğini Analiz Edin. • E-tailing İş Modellerini sınıflandırın. • B2B ticaretini tanımlayın ve kapsamını ve tarihçesini açıklayın. • Satın alma sürecini, tedarik zincirini ve işbirlikçi ticareti açıklayın. • Başlıca B2B ticaret türlerini tanımlayın: Net pazarlar ve özel endüstriyel ağlar. • E-ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi'ni açıklar. Ev ödevi: “Disney XD TV: Erkeklere Pazarlama”, sf. 370. Davayı okuyun ve bir sonraki sınıf oturumunda tartışılacak soruları cevaplayın.
13) • E-posta pazarlamasını açıklayın. • Uluslararası ticarette potansiyel iş ortakları bulmak için interneti nasıl kullanacağınızı belirleyin. • Alıcı / satıcı bilgilerini bulmak için interneti nasıl arayacağınızı açıklayın. • Etkili işletme e-postalarının nasıl yazılacağını açıklayın. E-posta pazarlamasını tanımlayın. • Etkili e-posta pazarlamasının bileşenlerini listeleyin. • Tasarım ve içeriği analiz edin. • Yazmayı açıklayın. • Açılış sayfalarının nasıl hazırlanacağını açıklayın. Uluslararası ticaret sitelerinde arama yapın ve haftaya gönderin.
14) • Arama motoru pazarlamasını açıklar. • Arama Motoru Optimizasyonunu açıklayın. • SEO için web sitesi tasarımı ve içeriğini tanımlayın. • Etkili bağlantıların nasıl oluşturulacağını belirleyin. Arama motorlarının pazarlamadaki rolünü ve önemini açıklayın (SEM). • Arama Motoru Optimizasyonu tanımlayın. • Arama Motoru Pazarlamasını tanımlayın. • SEO ve SEM için web sitesi tasarımını açıklayın. Final Projesinin Düzenlenmesi ve Revizyonu.
15) Bitirme projesi. • Son Sunum. Gerçek veya kurgusal bir şirket için bir web sitesinin nasıl geliştirileceğini açıklayın. yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media
P R Smith & Jonathan Taylor
Kogan Page; 5 edition, 2011)

Diğer Kaynaklar: E-Commerce 2014 (Business, technology, society), 10th ed.
Kenneth C. Laudon, Carol Gurecio Traver
Pearson, 2014

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Teknik gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Uzman / Jüri Değerlendirmesi
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 6 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Uygulama 16 16
Ara Sınavlar 16 64
Final 16 64
Toplam İş Yükü 192