ITRD407 Foreign Trade and The World Economyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ITRD407
Ders İsmi: Foreign Trade and The World Economy
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BÜLENT HOCA
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. SİNEM SÖNMEZ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı bir gelişmekte olan ülke perspektifiyle, özellikle Türkiye açısından, değişen dünya ekonomisi içinde uluslararası ticaretin yapısını ve dinamiklerini incelemektir. Öğrenciler dünya ekonomisinin yakın dönemleri içinde gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret yapılarının esas özelliklerini analiz edeceklerdir.
Dersin İçeriği: Ekonominin sınıflandırılması: malların sınıflandırılması; yatay sınıflandırma; dikey sınıflandırma; teknolojik yönden sınıflandırma; ekonomik kalkınma: kalkınmanın anlamı ve göstergeleri; ülkelerin kalkınma yönünden sınıflandırılması; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklar; küresel ticaretin kökenleri: feodal toplum; coğrafi keşifler; merkantilizm; sanayi devrimi; kolonyalizm; kalkınma ve ticaret stratejileri: uluslararası ticarette güncel sorunlar; ticaret hadleri; Singer-Prebisch hipotezi; ithal ikameci sanayileşme stratejisi; ihracatı teşvik stratejisi; küreselleşme: küreselleşmenin dinamikleri; ticarette küreselleşme; outsourcing ve offshoring; üretimin parçalanması ve üretim ağlarının ortaya çıkışı; küresel değer zincirleri; küreselleşmede kalkınma stratejileri; Türkiye ve küresel değer zincirleri; küresel değer zincirlerinde yükselme; sektörel örnekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Türkiye'den bir ihracatçının özelliklerini tartışmak
2) • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticareti ticaret açısından ve etik yaklaşımın önemini ayırt etmek.
3) • Sömürgecilik ve sanayi devriminin uluslararası ticaret üzerindeki etkilerini açıklamak
4) • Uluslararası ticaretin savaş sonrası yapısını, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma stratejileri bağlamında açıklamak.
5) • Uluslararası ticaretin mevcut yapısını küreselleşme bağlamında, özellikle üretimin parçalanması ve küresel değer zincirleri içinde tanımlayın.
6) • Türkiye'den somut örnekler kullanarak küresel değer zincirlerine katılmanın ve yükseltmenin olası yollarını analiz edin.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Müfredat. • Kütüphane Oryantasyon Kursunu, Eğitmeni tamamlayın. • Üretim sınıflandırmasını tanımlayın. • Türkiye ihracatının yapılarını sektörlere göre göstermek. • Bu yapıyı daha gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerle karşılaştırın. Review the Syllabus. Complete the Library Orientation Course. Instructor to verify completion. Read Lemoire, F. ve Ünal-Kesenci, D. (2004)
2) • Üretimin aşamalara göre sınıflandırılmasını tanımlayın. • Üretim aşamalarını açıklar. • Türk ihracatının üretim aşamalarına göre yapısını gösterir. • Türk ihracatının teknolojik sınıflandırma açısından yapısını gösterir. • Bu yapıyı daha gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerle karşılaştırın. Read the chapter 1 and 2 of Todaro and Smith (2012, pp.2-108).
3) Gelişme önlemlerini listeler. • Gelişmekte olan dünyayı tanımlayın. • Sanayileşme seviyelerini tartışın. • Gelişim ile ne demek istediğimizi açıklayın. Read chapters 1.6 of Globalization and International Trade (Brakman et al, pp.26-29) and chapter 3 of International Business (Czinkota et al, 2011, pp. 62-65).
4) • Küresel ticaretin kökenlerini açıklar. • Feodal toplumu tanımlayın. • Merkantilizmi tanımlayın. • Endüstri devriminin tarihsel etkilerini açıklayın. Read chapter 3 of the Process of Economic Development (Cypher and Dietz, 2009, pp.73-106)
5) • Sömürgeciliği tanımlayın. • Kolonilerdeki sanayileşmeyi tanımlayın. • Dekolonizasyonu açıklar. • Sömürgecilik ve yola bağımlılığın kalıcı etkilerini açıklayınız. none
6) • Türkiye ihracatının yapısını tanımlayın. • Gelişimin anlamını ve önlemlerini açıklayın. • Ticaretin gelişimini açıklar. • Sanayi devriminin etkilerini tartışır. • Sömürgeciliği tanımlayın. • Sömürgeciliğin kalıcı etkilerini açıklayın. Read chapter 12 of Todaro and Smith (2012, pp.564-637).
7) • Farklı gelişmekte olan ülkelere yapılan ihracatın önemini tartışınız. • Geleneksel uluslararası ticaret teorilerini açıklar. • Geleneksel serbest ticaret teorisinin eleştirisini anlayın. • Kalkınma için geleneksel ticaret stratejilerini tanımlayın. Read chapter 9 of the Process of Economic Development (Cypher and Dietz, 2009, pp.271-307). Answer the review questions at the end of the chapters, be prepared to discuss in class. Read the case study at the end of the chapters and submit the answers, be prepared to discuss in class.
8) • Sanayileşme gereğini tartışın. • Kolay ISI'yi açıklayın. • Bebek endüstrisi korumasını tanımlayın. • Bebek endüstrisi korumasının ne zaman ortadan kaldırılacağını açıklayın. • Devletin başarılı ISI için önemini açıklayın. Read chapter 10 of the Process of Economic Development (Cypher and Dietz, 2009, pp.308-340).
9) • Strateji değişimini tanımlayın. Yapısal değişimin nasıl devam edeceğini açıklamak • Kolay ihracat ikamesi sanayileşmesini tanımlayın. • Zorlu ISI tanımlayın • Strateji derslerini özetleyin. Read Gereffi, 2005 (chapter 8 of The Handbook of Economic Sociology, pp.160-182).
10) • GVC göstergelerini listeleyin. • Lider firmayı GVC'lerde tanımlayın. • Küreselleşme ve kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklayın. • Gülümseme eğrisi ekonomisini tartışın. None
11) • Define global value chains. • Describe how global value chains (GVCs) emerged. • Discuss governance in GVCs. • Discuss the relation between globalization and development. None
12) • Küreselleşmenin dinamiklerini listeleyiniz. • Çağdaş küresel ekonominin ayırt edici özelliklerini listeleyin. • Küresel ekonomide üretim ve ticaretin yeniden örgütlenmesini açıklayın. • Lider firmayı GVC’lerde tanımlayın. • Farklı gelişmekte olan ülkelere ihracatın önemini tartışmak • Geleneksel serbest ticaret teorisinin eleştirisini anlayın. • Kalkınma için geleneksel ticaret stratejilerini tanımlayın. Read Humphrey, 2004.
13) • Türkiye'nin GVC'deki yerini tanımlayın. • Endüstriyel yükseltme tanımlayın. • Yörünge yükseltme adımlarını tanımlayın. • Kıyafet değer zincirini açıklar. Read Tokatli and Kızılgün, 2004.
14) GVC'lerde güç ilişkilerinin dengesiz doğasını anlamanın önemini açıklayın. • Yeni global giyim endüstrisini tanımlayın. • Yeni küresel giyim endüstrisindeki gelişmeyi açıklayın. • Türkiye'de yükselmeyi ve Türk firmalarındaki arka planı açıklayın. • Erak Giyim'in dönüşümünü açıklayın. none
15) • Türkiye ihracatının yapısını gösterir. • Bu yapıyı daha gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerle karşılaştırın. • Sömürgeciliği tanımlayın. • Sömürgecilik ve yola bağımlılığın kalıcı etkilerini açıklayınız. • Kalkınma için geleneksel ticaret stratejilerini tanımlayın. • Küreselleşmeyi yönlendiren dinamikleri tanımlayın. • Çağdaş küresel ekonominin ayırt edici özelliklerini listeleyin. • Küresel ekonomide üretim ve ticaretin yeniden örgütlenmesini açıklayın. • Yükseltmeyi açıklayın. • Yükseltmeyi gösterin.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Economic Development
Michael P. Todaro and Stephen C. Smith
2012 Pearson | 11th Edition
ISBN 978-0-13-801388-2
Diğer Kaynaklar: “Assembly Trade and Technology Transfer: The Case of China,”
Authors: Lemoire, F. ve Ünal-Kesenci, D.
World Development, (2004), 32(5): 829-850.

The Process of Economic Development
Authors: James M. Cypher and James L. Dietz
Publisher: Routledge; 3rd Edition (2009)
ISBN-13: 978-0-415-77103-0 | ISBN-10: 0-415-77103-X

International Business,
Authors: Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, Michael H. Moffett,
Publisher: John Wiley & Sons, 8th Edition (2011)
ISBN-13: 978-0-470-53065-8

Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development
Authors: Tatyana P. Soubbotina
Publisher: World Bank; 2nd Edition (2004)
ISBN: 0-8213-5933-9

Nations and Firms in the Global Economy
Authors: Steven Brakman, Harry Garretsen, Charles van Marrewijk, Arjen van Witteloostuijn Publisher: Cambridge (2006)
ISBN-13: 978-0-521-54057-5

“Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where they are going” in Global value chains in a changing world (eds: Deborah K. Elms and Patrick Low)
Author: Richard Baldwin
Publisher: WTO Publications; 1st edition (2013)
ISBN: 978-92-870-3882-1

“The Global Economy: Organization, Governance, and Development” in The Handbook of Economic Sociology (eds: Neil J. Smelser and Richard Swedberg)
Author: Gary Gereffi
Publisher: Princeton University Press, 2nd Edition (2005)
ISBN: 0-691-12125-7

Introduction: Globalisation, Value Chains and Development
Author: Gereffi et al.
IDS Bulletin Vol 32 No 3 2001, p.1

Upgrading in Global Value Chains
Author: John Humphrey
Publisher: International Labor Office, 2004
ISBN: 92-2-116016-5

Upgrading in the Global Clothing Industry: Mavi Jeans and the Transformation of a Turkish Firm from Full-Package to Brand-Name Manufacturing and Retailing
Author: Nebahat Tokatli and Ömür Kızılgün
Journal: Economic Geography 80(3): 221-240, 2004
Publisher: Clark University

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Sunum
Raporlama
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Sunum / Seminer 1 6
Ödevler 1 8
Ara Sınavlar 2 16
Final 1 12
Toplam İş Yükü 177