İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ULOJ428
Ders İsmi: Hava Kargo Taşımacılığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. SABİHA AHU URAL ÖZTÜRK
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. DİDEM BÜYÜKDAĞ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencileri, lojistik dünyasının içinde servis sağlayıcı ve/veya servis alan pozisyonlarında; hava kargo satış ve operasyonel süreçleri kontrol edebilmeleri için hazırlamaktır. Dersimizin amaçlarından bir diğeri de hava kargo taşımacılığındaki uluslararası çerçevelerin yanı sıra havalimanı gümrüklerindeki yerel uygulamaların öğretilmesidir.
Vaka ve örnek yüklemeler üzerinde çalışarak hava kargo taşımacılığında kullanılan taşıma ve ticari evraklar tanınacak, tanımlanabilecektir. Ders esnasında öğrencilerimiz hava kargo taşıma komisyoncusu olarak (airfreight forwarder) konumlanacak, uluslararası bir ticarette değişik incotermlere göre hava kargo yüklemesinin tüm adımlarını görecektir.
Dersin İçeriği: Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu kazanımları elde ederler:

• Bir hava kargo sevkiyatındaki ticari ve yükleme evraklarını tanımak ve tanımlayabilmek
• Hava kargo navlun hesabı yapabilmek,
• Incoterms 2010’a göre bir hava kargo gönderisinde alıcı ve satıcıya ait masrafları belirleyebilmek,
• Mevcut kargo için en uygun hava taşıma modelini, havayolunu ve rotasını belirlemek
• Havayolu taşımalarında güvenlik ve emniyet uygulamalarının önemini yorumlamak
• Genel ve özel kargo çeşitlerini, uçak tiplerini sınıflandırmak.
• Hava kargo yüklemelerinde ithalat ve ihracat operasyonel süreçleri anlamak ve etik kurallara uygun şekilde takip edebilmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Bir hava kargo sevkiyatındaki ticari ve yükleme evraklarını tanımak ve tanımlayabilmek
2) • Hava kargo navlun hesabı yapabilmek,
3) • Incoterms 2010’a göre bir hava kargo gönderisinde alıcı ve satıcıya ait masrafları belirleyebilmek,
4) • Mevcut kargo için en uygun hava taşıma modelini, havayolunu ve rotasını belirlemek
5) • Havayolu taşımalarında güvenlik ve emniyet uygulamalarının önemini yorumlamak
6) • Genel ve özel kargo çeşitlerini, uçak tiplerini sınıflandırmak.
7) • Hava kargo yüklemelerinde ithalat ve ihracat operasyonel süreçleri anlamak ve etik kurallara uygun şekilde takip edebilmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Öğrencilere dersin tanımlanması • Öğrenme hedeflerinin altının çizilmesi • Syllabusun tanıtılması • Derste işlenecek ana konular ile ilgili bilgilendirme yapılması • Bir hava kargocudan beklentiler ve gerekli özelliklerin tanımlanması • Bir hava kargo şirketinde satış ve operasyon departmanlarının karşılaştırılması
2) • Taşıma modellerinin tanımlanması • Her taşıma modeli için avantaj ve dezavantajların listelenmesi • Taşıma modellerinin karşılaştırılması • Değişik yükleme tiplerine göre en verimli modelin tanımlanması • Hava Kargo Taşımacılığına girişin anlatılması • Taşıma modellerinin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi • Özellikle Hava Kargo taşıma modeli ile diğer modeller ile karşılaştırılması Syllabus incelenmesi Ödev: bir sonraki ders için atanan okuma Çancı, Erdal (2013), ss.5-21
3) • Bir hava kargo sevkiyatında alıcıdan satıcıya kadar olan süreçte, temel servis sağlayıcıların rollerinin ayırılması • Temel servis sağlayıcıların görevlerinin ve sorumluluklarının tanımlanması • Türkiye’de Hava Kargo sektöründe; her temel servis sağlayıcı gruptan ilk 5 şirketin isimlendirilmesi • Hava kargo yüklemelerindeki süreçlerin belirlenmesi • Sektördeki temel servis sağlayıcıların tanınması Ödev: bir sonraki ders için atanan okuma Çancı, Erdal (2013), ss. 36-38
4) • INCOTERMS 2010 a göre alıcı ve satıcılarının hak ve sorumluluklarının tanımlanması • INCOTERMS 2010 tanımları ve karşılaştırmaları • INCOTERMS’ E neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanması • Dünyada Kargo taşımacılığında en büyük 10 havalimanın isimlendirilmesi. • Türkiye’de uluslararası kargo taşımacılığı yapılan havalimanlarının listelenmesi ve incelenmesi • Havacılık ve hava kargoda kullanılan kısaltmaların tanınması • INCOTERMS 2010’un listelenmesi • Havacılık ve hava kargoda kullanılan kısaltmaların anlatılması • Havalimanları IATA kodlarının belirtilmesi • Türkiye deki Havaalanlarının tanıtılması Ödev: 20 online ve 5 offline havayolu şirketinin IATA numerik ve alfabetik kodların ve merkezlerinin listelenmesi
5) • Hava taşımacılığı modellerinin tanımlanması ve karşılaştırılması • Hava kargo yüklemesindeki gelir ve maliyet kalemlerinin tanımlanması • Hava kargo taşımacılığı için kargo ücretli ağırlığın hesaplanması • Hava kargo gönderi maliyetleri ve gelirlerini hesaplanması • Hava Kargo taşıma tiplerinin belirtilmesi • Navlun hesaplamalarının anlatılması • Hava Kargo taşımalarında hacim kilo hesabının gösterilmesi • Gelir ve gider kalemlerinin tanıtılması Ödev: 40 Uluslararası Havaalanının IATA kodları ve ülke kodları
6) • Ticari ve yükleme belgelerinin tanıtılması • Evraklar üzerindeki bilgileri tanımlanması • AWB üzerindeki bilgileri özetlenmesi • Yükleme için gerekli evrakları belirlenmesi • Yükleme evrakları; AWB – MAWB-HAWB-manifestoların anlatılması • Ticari evraklar; zorunlu ve destekleyici türlerinin belirlenmesi Ödev: bir sonraki ders için atanan okuma sayfa Çancı, Erdal (2013), ss.70-71
7) • Kargo tiplerinin belirlenmesi • Kargo tipine göre yükleme şartlarını tanımlanması • Uçak tiplerini ve yükleme tiplerinin tanınması • Kargo tiplerinin listelenmesi • Yükleme ekipmanlarının tanınması • Uçak tiplerinin belirlenmesi Ödev: bir sonraki ders için atanan okuma Çancı, Erdal (2013), ss.87-100
8) • Ara sınav ile öğrenciler değerlendirilir • Hacim ve ağırlık karşılaştırarak hava navlun hesabının yapılması • Hava taşımacılığında kullanılan evrakların belirlenmesi • Incoterms neleri belirler ve belirlemez, bunların tasvir edilmesi • Hava kargonun diğer taşıma modelleri ile karşılaştırılması • Hava kargo organizatörlerinin görevlerinin incelenmesi • Navlun hesaplarının bilinmesi • Ticari evrakların işlevlerinin belirlenmesi • Incoterms’lerin tasvir edilmesi • Taşıma modellerinin açıklanması • Sektörel oyuncuların anlatılması Ara Sınav için çalışma
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok
9) • Hava ithalat sevkiyatında A’ dan Z’ ye satış ve operasyonel adımların etik yaklaşımlarla tanımlanması • Hava kargo ithalat sevkiyatında değişik adımlarda operasyonel mesajlar yazılması • Hava Kargo ithalat sevkiyatında Yurtdışı acenteden fiyat istenmesi • Hava Kargo ithalat sevkiyatı için teklif hazırlanması • Hava İthalat sevkiyatında operasyon ve satış süreçlerinin belirlenmesi • Bu süreçlerin anlatılması Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
Doç.Dr. Metin Çancı , Prof. Dr. Murat Erdal
UTIKAD,2013
ISBN-13: 978-6056-336-713
Diğer Kaynaklar: AVIATION LOGISTICS_ The Dynamic Partnership of Air Freight and Supply Chain
Author : Michael Sales
Publisher : TIACA,2013
ISBN-13: 978-0749472702

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Sosyal Faaliyet
Teknik gezi
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 4 % 20
Ödev 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 80
Ödevler 4 16
Küçük Sınavlar 1 2
Ara Sınavlar 1 14
Final 1 20
Toplam İş Yükü 180