GBE301 Cell and Tissue Engineeringİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE301
Ders İsmi: Cell and Tissue Engineering
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 4 4 8
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. METİN YAZAR
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. METİN YAZAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders biyolojiye giriş olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu dersin sonunda öğrenci:
• Hücre ve doku mühendisliği terimlerini bilir
• Konuları, araçları ve protokolleri tanımlar
• Hücre, doku ve mikro ortamların özelliklerini açıklar
• İn vitro hücre, doku ve biyomateryal gelişim gereksinimlerini tanımlar.
• Moleküler ve hücresel mühendisliği açıklar
• Uygulamaları ve hücreyi tanımlar
• Etik, yasal ve kalite yönlerini anlar
Dersin İçeriği: Explain cell and tissue engineering.
• Exemplify the cell and tissue engineering applications
• Cell growth and differentiation
• Extracellular matrix
• Cell and tissue types
• Culture conditions
• Biomaterials and scaffolds
• In vitro cell and tissue engineering
• Large scale cell culturing in bioreactor
• Molecular and cellular engineering
• Synthesis of tissues
• Transplantation and immunological problems
• Regenerative medicine in wound repair
• Regenerative medicine in surgical disciplines
• Ethical and regulatory issues in tissue engineering

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Bu dersin sonunda öğrenci hücre ve doku mühendisliği terimlerini tartışabilecek, uygulamalarını tanıyabilecektir.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Organ nakli, ortopedi, kalp damar cerrahisi, diş hekimliği, plastik cerrahi, beyin cerrahisi, yanıklar, rejeneratif tıp uygulamaları. -
2) •Müfredat • Doku mühendisliği tarihi • Doku mühendisliği karşısındaki zorluklar • Hücre ve Doku Mühendisliği uygulamaları -
3) • Hücre proliferasyonunu kontrol eden faktörler • Sinyal iletim yollarının gözden geçirilmesi • Hücre döngüsü kontrollerinin gözden geçirilmesi -
4) • Hücre dışı matris molekülleri ve ligandları • Endüktif fenomen • Morfogenezis •Hücre-Matris etkileşimlerinin dinamiği -
5) • Doku tipleri ve özellikleri • Hücre kültürü türleri ve koşulları -
6) Büyüme faktörleri Matris proteinleri ile hücre davranışının düzenlenmesi Biyomalzemelerde doku kültürü -
7) • Hücre deseni • Yapışkan yapışkan olmayan malzemeler • Malzemelerle hücre etkileşimleri • Yapı iskeleleri -
8) • Ara sınav -
9) Hücre kültürlerinin endüstriyel uygulamaları -
10) • Genetik olarak tasarlanmış dokular • Posttranskripsiyonel gen susturma • Nakavt ve CRISPR teknolojileri • Fetal doku mühendisliği •Kök hücreler -
11) • Perfüzyon ve hidrodinamik • Anjiyogenez • Doku mühendisliğinde doğal ve uyarlanabilir bağışıklık tepkileri -
13) • Perfüzyon ve hidrodinamik • Anjiyogenez • Doku mühendisliğinde doğal ve uyarlanabilir bağışıklık tepkileri -
14) • Etik konular • Kalite Yönetimi • Yönetmelikler -
15) • Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Principles of Tissue Engineering. R.Lanza, R.Langer, J.P.Vacanti. Academic Press.
• Fundamentals of Tissue Engineering. U.Meyer, T.Meyer, J.Handschel, H.P.Wiesmann.
Diğer Kaynaklar: • Principles of Tissue Engineering. R.Lanza, R.Langer, J.P.Vacanti. Academic Press.
• Fundamentals of Tissue Engineering. U.Meyer, T.Meyer, J.Handschel, H.P.Wiesmann.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 1
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Laboratuvar
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 2 30
Laboratuvar 15 4 60
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 94