Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG374
Ders İsmi: Internet Programming
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALİ UFUK PEKER
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: “Internet Programlama” dersi web uygulamaları geliştirmek için gerekli
teknolojiler ve programlama araçları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Internet’in
temel kavramları (TCP/IP, HTTP, Web, DNS, URL), çeşitli istemci taraflı
teknolojiler (HTML/XHTML, CCS, JavaScript, Dynamic Documents, XML), ve
sunucu taraflı teknolojiler (PHP, Java Servlets, Java Server Pages, Ajax, Web
Services, Database Connectivity, Ruby, Rails) üzerinde durulmaktadır.
Dersin İçeriği: Genel Bakış. Internet Teknolojilerine Giriş
İstemci Taraflı Teknolojiler: HTML/XHTML’e Giriş
İstemci Taraflı Teknolojiler: CSS (Cascading Style Sheets)
İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript’in Temelleri
İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript ve XHTML Dökümanları
İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript ile Dinamik Dökümanlar
İstemci Taraflı Teknolojiler: XML’e Giriş
Sunucu Taraflı Teknolojiler: Java Web Yazılımları / Servlets
Sunucu Taraflı Teknolojiler: Java Web

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel Internet olgularının öğrenilmesi (TCP/IP, HTTP, Web, DNS, URL)
2.1) İstemci teknolojilerinin öğrenilmesi (HTML/XHTML, CCS, JavaScript, Dynamic Documents, XML)
2)
3.1) Sunucu tarafı teknolojilerinin öğrenilmesi
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1)
2.1) İstemci teknolojileri ile bir proje geliştirilmesi
2) Sunucu teknolojileri ile proje geliştirilmesi
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel Bakış. Internet Teknolojilerine Giriş İstemci Taraflı Teknolojiler: HTML/XHTML’e Giriş İstemci Taraflı Teknolojiler: CSS (Cascading Style Sheets) İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript’in Temelleri İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript ve XHTML Dökümanları İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript ile Dinamik Dökümanlar İstemci Taraflı Teknolojiler: XML’e Giriş Sunucu Taraflı Teknolojiler: Java Web Yazılımları / Servlets Sunucu Taraflı Teknolojiler: Java Web Yazılımları / Java Server Pages Sunucu Taraflı Teknolojiler: Ajax’a Giriş Yoktur
1)
1)
1) Genel Bakış. Internet Teknolojilerine Giriş İstemci Taraflı Teknolojiler: HTML/XHTML’e Giriş İstemci Taraflı Teknolojiler: CSS (Cascading Style Sheets) İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript’in Temelleri İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript ve XHTML Dökümanları İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript ile Dinamik Dökümanlar İstemci Taraflı Teknolojiler: XML’e Giriş Sunucu Taraflı Teknolojiler: Java Web Yazılımları / Servlets Sunucu Taraflı Teknolojiler: Java Web Yazılımları / Java Server Pages Sunucu Taraflı Teknolojiler: Ajax’a Giriş Yoktur
1) Genel Bakış. Internet Teknolojilerine Giriş İstemci Taraflı Teknolojiler: HTML/XHTML’e Giriş İstemci Taraflı Teknolojiler: CSS (Cascading Style Sheets) İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript’in Temelleri İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript ve XHTML Dökümanları İstemci Taraflı Teknolojiler: JavaScript ile Dinamik Dökümanlar İstemci Taraflı Teknolojiler: XML’e Giriş Sunucu Taraflı Teknolojiler: Java Web Yazılımları / Servlets Sunucu Taraflı Teknolojiler: Java Web Yazılımları / Java Server Pages Sunucu Taraflı Teknolojiler: Ajax’a Giriş Yoktur
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
11)
12)
13)
14)
15)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sebesta, R.W., Programming the World Wide Web, 8th Editon, Pearson, 2015, ISBN: 978-0133775983 (Textbook)

Diğer Kaynaklar: Deitel, P.J., Deitel, H.M. and Deitel, A., Internet & World Wide Web How To Program, 5th Editon, Pearson, 2012, ISBN: 978-0132151009

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Projeler 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 25 3 75
Proje 2 45 90
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 2 1 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 213