Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM230
Ders İsmi: Proje I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Arazi ölçümünün temel ilkeleri, basit ölçme aletleri, çelik şeritle uzunluk ölçümü ve uzunluk ölçümünün doğruluğu, nokta tesisi, röperlenmesi ve röper krokisinin çizimi, elektronik ölçme aletlerinin kullanımının ve ölçme tekniklerinin öğrenilmesi, elektronik aletlerle açı ölçümü, uzunluk ölçümü, ölçü hataları, arazide alet kullanım becerisinin kazandırılması, farklı yöntemlerle elde edilen sonuçların doğruluklarının karşılaştırılması ve irdelenmesi, nivoların tanıtımı ve geometrik nivelman uygulaması.
Dersin İçeriği: •Arazide ve büroda yapılacak çalışmaların planlanmasının önemi, aletlerin kullanımında uyulması gereken genel ilkelerin ve laboratuvardan alınan aletlerin sorumluluğunun öğrenilmesi
•Basit ölçme aletleri ve yardımcı ekipmanların kullanımı
•Çelik şerit metre ile gidiş-dönüş uzunluk ölçümü
•Elektronik aletlerle uzunluk ölçümü ve çelik şerit metre ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması
•Nokta tesisi, röperlenmesi ve röper krokisinin çizimi
•Total stationun arazide nokta üzerine kurulması ve aletin kullanım becerisinin kazanılması
•Total stationun arazide nokta üzerine kurulması ve aletin kullanım becerisinin kazanılması
•Yatay açı ölçümü
•Oluşturulacak bir üçgenin kenarlarının ve açılarının ölçülmesi, ölçülen kenarlardan üçgen açılarının kontrol amaçlı hesaplanması.
•Sayısal ve lazer nivoların arazide kullanım becerisinin kazandırılması
•Oluşturulacak bir geçkide gidiş-dönüş geometrik nivelman ölçümü ve hesabı
•Düşey açı ölçümü ve kısa mesafede trigonometrik nivelman
•Ödevlerin teslimi ve kontrolü

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Basit ölçme aletleri ve yardımcı ekipmanların kullanımını öğrenir
2) Çelik şerit metre ile uzunluk ölçümü yapar, ölçüm hatalarını görür ve sonuçları karşılaştırıp irdeler.
3) Nokta tesisi, röperlenmesi ve röper krokisinin çizimini öğrenir
4) Total stationı nokta üzerine kurar, yatay ve düşey açı ile uzunluk ölçümü yapar
5) Nivo ile yükseklik farklarını ölçerek noktalara yükseklik verebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Arazide ve büroda yapılacak çalışmaların planlanmasının önemi. İlk ders
2) Basit ölçme aletleri Basit ölçme aletleri
3) Çelik şerit metre ile uzunluk ölçümü Çelik şerit metre, jalon, jalon sehpası ve çekül
4) Uzunluk ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması Total station, reflektör
5) Nokta tesisi, röperlenmesi ve röper krokisinin çizimi Çelik şerit metre, çekiç, kazık/çivi, mapa
6) Total stationun kullanımı Total station, reflektör
7) Total stationun kullanımına devam Önceki derste yapılanların gözden geçirilmesi, total station, reflektör.
8) Yatay açı ölçümü Önceki derste yapılanların gözden geçirilmesi. Total station, reflektör
9) Ara sınav Ara sınav
10) Bir üçgenin açılarının ölçülmesi, Total station
11) Nivoların arazide kullanımı Nivo, mira
12) Gidiş-dönüş geometrik nivelman ölçümü ve hesabı Nivo, mira
13) Düşey açı ölçümü Total station, metre
14) Ödevlerin teslimi Yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
15) Final sınavı Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları
Diğer Kaynaklar: KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi I (1998), ISBN 975-95964, İstanbul
KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi II (2003), İstanbul
TÜDEŞ, T., Aplikasyon, KTÜ yayınları, Yayın No:105, (1979)
SONGU, C., ŞERBETÇİ, M., GÜLAL, E., (2005) Ölçme Bilgisi I
SONGU, C., Ölçme Bilgisi, İkinci Cilt, (1975) Ankara
KAHMEN, H., Angewandte Geodeasie: Vermessungskunde, (2006) Walter de Gruyter, Berlin, New York
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 5
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 4
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 4
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 4
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 3

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Problem Çözme
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Gözlem
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Arazi Çalışması 14 % 30
Ödev 8 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 1 14
Uygulama 14 2 28
Arazi Çalışması 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 3 39
Ödevler 13 2 26
Ara Sınavlar 1 4 4
Rapor Teslimi 13 2 26
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü 173