Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM232
Ders İsmi: Geoistatistik II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ölçü ve hata kavramları ile hata türlerini öğretmek. Doğruluk ölçütleri kovaryans ve korelasyon, varyans-kovaryans matrisi, ağırlık, ağırlık matrisi, ağırlık katsayısı ve ağırlık katsayıları matrisi kavramlarını öğretmek. Genel varyans ve kovaryans yayılma kuralı (genel hata yayılma kuralı) ile ağırlık yayılma kurallarını öğretmek. Düzeltmeler ve ölçü çiftleri yardımıyla standart sapma hesabını öğretmek. İstatistiksel testler (parametre testleri, varyans testi, dengeleme modelinin test edilmesi) konusunu öğretmek.
Dersin İçeriği: Ölçü ve hatası, hata türleri, rasgele hataların dağılımı, rasgele hatalar kuramı
Doğruluk ölçütleri, varyans, kovaryans ve korelasyon, varyans-kovaryans matris, ağırlık matrisi ve ağırlık katsayıları matrisi, sayısal uygulamalar, Doğruluk ölçütleri, varyans, kovaryans ve korelasyon, varyans-kovaryans matris, ağırlık matrisi ve ağırlık katsayıları matrisi, sayısal uygulamalar, Genel varyans ve kovaryans yayılma kuralı (genel hata yayılma kuralı), ağırlık yayılma kuralları, Düzeltmeler yardımıyla standart sapma hesapları, Ölçü çiftleri yardımıyla standart sapma hesabı, İstatistiksel testler (parametre testleri, varyans testi, dengeleme modelinin test edilmesi),

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ölçü ve hatası, hata türleri ve doğruluk ölçütlerini öğrenmek.
2) Genel varyans ve kovaryans yayılma kuralı (genel hata yayılma kuralı) ile ağırlık yayılma kurallarını öğrenmek.
3) Düzeltmeler ve ölçü çiftleri yardımıyla standart sapma hesabını öğrenmek
4) İstatistiksel testler konusunu öğrenmek
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ölçü ve hatası, hata türleri, rasgele hataların dağılımı, rasgele hatalar kuramı
2) Doğruluk ölçütleri, varyans, kovaryans ve korelasyon, varyans-kovaryans matris, ağırlık matrisi ve ağırlık katsayıları matrisi, sayısal uygulamalar
3) Doğruluk ölçütleri, varyans, kovaryans ve korelasyon, varyans-kovaryans matris, ağırlık matrisi ve ağırlık katsayıları matrisi, sayısal uygulamalar
4) Genel varyans ve kovaryans yayılma kuralı (genel hata yayılma kuralı), ağırlık yayılma kuralları
5) Genel varyans ve kovaryans yayılma kuralı (genel hata yayılma kuralı), ağırlık yayılma kuralları
6) Sayısal Uygulamalar
7) Sayısal Uygulamalar
8) Yarı yıl sınavı
9) Düzeltmeler yardımıyla standart sapma hesapları
10) Ölçü çiftleri yardımıyla standart sapma hesabı
11) Sayısal Uygulamalar
12) Sayısal Uygulamalar
13) İstatistiksel testler (parametre testleri, varyans testi, dengeleme modelinin test edilmesi)
14) İstatistiksel testler (parametre testleri, varyans testi, dengeleme modelinin test edilmesi)
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pdf formatında ders notları : Doç.Dr.Erol Yavuz, 2012

Diğer Kaynaklar: Dengeleme Hesabı : Hüseyin Demirel, YTÜ yayınları, 2003, İstanbul
Dengeleme Hesabı : Sebahattin Bektaş, 2005, Samsun
Theory of Errors and Least Squares Adjustment : Huaan Fan, Royal Institute of Technology (KTH) Division of Geodesy and Geoinformatics, 2010, Stockholm, Sweden

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 2
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 4

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 10 3 30
Uygulama 8 3 24
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar 8 1 8
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 136