İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CORE301
Ders İsmi: Intermediate Academic Written English
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Yabancı Dil Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ÖZLEM GÖKKURT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. AYKUT GÜLŞAHİN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini B1 düzeyinde geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: Orta seviyedeki bu ders öğrencilerin öz arama ve tarama, örgütsel düzenleri tanımlama, çıkarım yaparak anlamı kurgulama, konu tümcesini saptama ve olguları kişisel görüşlerden ayırabilme de dahil olmak üzere akademik okuma için gerekli olan becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için planlanmıştır. Öğrenciler, ayrıca, mantık akışı ve paragraf düzeni kullanabilme, olguları ve kişisel görüşleri birleştirebilme, bütünlük ve bağdaşıklığı koruma, süreçleri açıklamanın yanı sıra benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyabilme gibi yazmaya özgü becerileri de geliştirmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) DERS TANITIM HAFTASI
2) Gözden Geçirme ve Tarama Paragraf Yazma
3) Bakış Açısını Tanıma Yazma Anketleri Ankete Dayalı Kısa Rapor Yazma
4) GENEL TEKRAR
5) Ana Fikirleri Belirleme ve Ayrıntıları Destekleme Paragrafta Karşılaştırma ve Kontrast Oluşturma Karşılaştırma ve Kontrast Paragrafı Yazma
6) Çıkarımlar Yaparak Anlam İnşa Etmek Tanımları Kullanma Tanım Paragrafı Yazma
7) GENEL TEKRAR
8) ARA SINAV
9) Araştırma Kaynaklarının Değerlendirilmesi Kayıt ve Tonu Kullanma Resmi E-posta Yazma
10) Örgütsel Kalıpları Belirleme Birlik ve Tutarlılığın Sağlanması Kısa Özet Yazma
11) GENEL TEKRAR
12) Görsel Elemanları Yorumlama Süreçlerin Açıklanması İşlem Paragrafı Yazma
13) Gerçekleri Görüşten Ayırt Etme Karşılaştırma ve Kontrast Yazma ESSAY Karşılaştırma ve Kontrast Yazma ESSAY
14) GENEL TEKRAR
15) FİNAL HAFTASI
16) FİNAL HAFTASI
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) DERS TANITIM HAFTASI Leap-2 Intermediate Reading and Writing
2) Okuma parçası-1 "Looking for Money: Crowdfunding and Angels" sayfa: 3-10 Focus on Writing sayfa:16-17 Leap-2 Intermediate Reading and Writing
3) Okuma parçası- 1 ""Man vs. Robot""sayfa:27-33 Focus on Writing sayfa:33 Leap-2 Intermediate Reading and Writing
4) GENEL TEKRAR Leap-2 Intermediate Reading and Writing
5) Okuma parçası-1: ""Bicycling: Health Risk or Benefit"sayfa: 49-56 Focus on Writing sayfa: 61-63 Leap-2 Intermediate Reading and Writing
6) Okuma parçası- 1: "The Walking Cure"sayfa: 73-78 Focus on Writing sayfa: 85-86 Leap-2 Intermediate Reading and Writing
7) GENEL TEKRAR Leap-2 Intermediate Reading and Writing
8) ARA SINAV Leap-2 Intermediate Reading and Writing
9) "Okuma parçası-1:"Three ways 3D Printing Could Revolutionize Health Care"" sayfa:95-102 Focus on Writing sayfa:107-109 Leap-2 Intermediate Reading and Writing
10) Okuma parçası- 1:"Guide to Augmented Reality" sayfa:119-125 Focus on Writing sayfa:125-127 Leap-2 Intermediate Reading and Writing
11) GENEL TEKRAR Leap-2 Intermediate Reading and Writing
12) Okuma parçası- 1:" To Adapt MOOC, or not? That is No Longer a Question"sayfa:141-148 Focus on Writing sayfa:154-155 Leap-2 Intermediate Reading and Writing
13) Okuma parçası-1:"Seeing Red: A History of Natives in Canadian Newspapers"" sayfa.165-172 Focus on Writing sayfa:178-179 Leap-2 Intermediate Reading and Writing
14) GENEL TEKRAR Leap-2 Intermediate Reading and Writing
15) FİNAL HAFTASI Leap-2 Intermediate Reading and Writing
16) FİNAL HAFTASI Leap-2 Intermediate Reading and Writing

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Leap-2 Intermediate Reading and Writing
Diğer Kaynaklar: Online materials and worksheets

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Grup Projesi
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Projeler 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 55
Ödevler 15 41
Ara Sınavlar 16 16
Final 16 16
Toplam İş Yükü 128