İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CORE304
Ders İsmi: High Intermediate Academic Spoken English
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Yabancı Dil Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ZEYNEP GÜLER
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. AYKUT GÜLŞAHİN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin Dinleme ve Konuşma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: Üst orta seviyedeki bu ders CORE 303 dersinin devamı niteliğindedir ve öğrencilere yorum yapma, hem akademik dersleri, hem de görüşmeleri anlama, öğrenci diyaloglarıyla bağ kurma, kavram haritalarını anlama ve yorumlama ve grafiklerle etkileşim içinde olmayı da içeren aktif dinleme çalışmaları sunarak öğrencilerin dinleme yeteneklerinin ilerlemesini sağlamaktadır. Anlatımsal beceriler ise, örnekseme çalışmaları, münazaralara katılım, başka sözcüklerle anlatma ve senaryolaştırma, geniş çaplı beyin fırtınası teknikleri, ikna edici dil kullanımı ve dil üretim sürecinde dış kaynaklara atıfta bulunma aracılığıyla zenginleştirilmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Öğrenciler bağlamsal, dilbilgisel ve sözlüksel işaretleri kullanarak, tartışmalardaki tutum ve ruh hallerinin çıkarımına varabilir. Kendi alanlarında, akademik bir konuda basit bir sunum yapabilir.
2) Öğrenciler dilbilimsel açıdan karmaşık bir tartışma ya da münazaradaki farazi durumları anlayabilir. Resmi olmayan tartışmalardaki farazi teklifleri değerlendirebilir ve fikirlerini açıkça ifade edebilir. Farazi durumlar, eylemler ve onların muhtemel sonuçları hakkında konuşabilir.
3) Öğrenciler bir sunumdaki bilgilerle grafiklerde, şemalarda ve tablolarda verilen aynı bilgiler arasında bağlantı kurabilir. Akademik bir dersi ya da sunumu desteklemek için kullanılan görsel içeriklerin (grafik, şema gibi) amacını yorumlayabilir.
4) Öğrenciler, fikirler arasındaki ilişkileri açıkça belirtebilmek için çok farklı kenet-sözcükleri etkin bir biçimde kullanabilir. Basit bir sunumda veya akademik bir derste, konuşmacının aynı anlama gelen başka sözcükler kullanarak ifade ettiği fikirleri fark edebilir.
5) Öğrenciler problemlere çözüm önerebilir ve neden işe yarar olduğunu açıklayabilir. Genel bir tartışmada yer alırken, bir görüşü destekleyen detayları saptayabilir. Bir sunumda veya akademik bir derste kendi önyargılarını ve konuşmacının önyargılarını tanımlayabilir. Resmi ve resmi olmayan kesitler arasında gerektiği gibi ve gerektiği zaman geçiş yapabilir.
6) Öğrenciler karmaşık olmayan birçok akademik metindeki bilgileri özetleyebilir. Gerektiğinde bilgileri kontrol ve teyit ederek, önceden hazırlanılmış bir karşılıklı konuşma yürütebilir. İlginç cevapları eş zamanlı takip ederek etkili ve akıcı bir diyalog kurabilir.
7) Öğrenciler, söylem belirleyicileriyle işaret edildiğinde, dilbilgisel açıdan karmaşık bir sunum veya akademik bir derste neden-sonuç ilişkilerini fark edebilir. Mantıklı bir argüman zinciri oluşturabilir. Belli bir görüşe karşıt ya da görüşü destekleyen sebepler vererek argüman geliştirebilir. Çoğu zaman zorlanmadan takip edilebilecek kadar iyi argümanlar geliştirebilir.
8) Vize Haftası
9) Öğrenciler dolaysız anlatımlı bir sunumun veya akademik bir dersin ana noktalarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. Nedenler, sonuçlar veya farazi durumlar üzerine tahminde bulunabilir. Dilbilgisel açıdan karmaşık bir sunum ya da akademik bir derste, konuşmacının değindiği önemli noktalara açıklık getirdiğini fark edebilir.
10) Öğrenciler bir konu tartışırken dilbilgisel açıdan karmaşık bir dil kullanarak, olumlu ve olumsuz tarafları ortaya atabilir. Bir sunumdaki ya da akademik bir dersteki mantık hatalarını saptayabilir. Katılanları yöneterek ve bir sonuca vararak, etkili bir şekilde bir münazaraya başkanlık edebilir.
11) Öğrenciler konuşmacının, dilbilgisel açıdan karmaşık bir sunum veya akademik bir dersteki fikirleri, aynı anlama gelen başka sözcüklerle anlattığını fark edebilir. Bir tezi, etkili bir konuşma sırasıyla, doğal bir biçimde başlatabilir, devam ettirebilir ve sona erdirebilir. Yaygın söylem belirleyicilerini kullanarak, tartışma boyunca varsayımların gözden geçirilmesine veya düzeltilmesine dikkat çekebilir.
12) Öğrenciler bir tartışma konusu üzerine yeni bir bakış açısı geliştirebilir. Genel bir tartışmada yer alırken, bir görüşü destekleyen detayları belirleyebilir. Güncel bir meselede farklı seçeneklerin avantajlarını ve dezavantajlarını sıralayabilir. Genel bir tartışmada farazi tekliflere alternatifler sunabilir.
13) Öğrenciler, gerçeklere dayalı bilgi alışverişinin yapıldığı net, standart konuşmalardaki olağan, resmi tartışmalarda yer alabilir. Çoğunlukla hızlı veya geniş çaplı konuşmaları takip edebilir; fakat, tekrara ya da açıklamaya ihtiyaç duyabilir.
14) Öğrenciler dilbilgisel açıdan karmaşık bir sunum veya akademik bir derste kullanılan açıklama dilini saptayabilir. Tüketiciyle alakalı, gündelik bir problemi tarif edebilir ve düzeltme ya da çözüm isteyebilir. Kendi alanlarındaki karmaşık, teknik tartışmaların ana fikirlerini anlayabilir.
15) Öğrenciler kendi alanlarındaki karmaşık ve soyut sunumların önemli noktalarını anlayabilir. Resmi bir tartışma esnasında yeni bir konu açabilir. Akademik bir konuda, destekleyici ifadeleri ve konuyla alakalı örnekleri de dahil ederek, argüman geliştirebilir.
16) Final Haftası
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dinleme: sf. 5 / Dinleme: 1 sf. 2-14 / Dinleme: 3 (Video) sf. 21-26 Ders Kitabı
2) Konuşma: sf. 19-20 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 21 / Akademik Beceri: sf. 13-14 Ders Kitabı
3) Dinleme: sf. 31 / Dinleme: 1 sf. 28-36 / Dinleme: 3 (Video) sf. 42-46 Ders Kitabı
4) Akademik Beceri: sf. 40-41 / Konuşma: sf. 46-47 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 42 Ders Kitabı
5) Dinleme: sf. 53 / Dinleme: 1 sf. 50-59 / Dinleme: 3 (Video) sf. 66-69 Ders Kitabı
6) Konuşma: sf. 64-65 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 65 / Akademik Beceri: sf. 70-71 Ders Kitabı
7) Dinleme: sf. 77 / Dinleme: 1 sf. 78-83 / Dinleme: 3 (Video) sf. 91-94 / Konuşma: sf. 88-90 Ders Kitabı
8) Vize Haftası
9) Eleştirel Düşünme: sf. 77-78 / Doğruluk: sf. 83-84 / Akademik Beceri: sf. 94-96 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 90 Ders Kitabı
10) Dinleme: sf. 122-123 / Dinleme: 1 sf. 101-104 / Dinleme: 3 (Video) sf. 114-118 / Konuşma: sf. 111-112 Ders Kitabı
11) Doğruluk: sf. 104-106 / Eleştirel Düşünme: sf. 106-107 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 112-113 / Akademik Beceri: sf. 113-114 Ders Kitabı
12) Dinleme: sf. 122-123 / Dinleme: 1 sf. 125-128 / Listening: 3 (Video) sf. 137-140 / Konuşma: sf. 134-136 Ders Kitabı
13) Eleştirel Düşünme: sf. 123-124 / Doğruluk: sf. 128-130 / Akademik Beceri: sf. 141-142 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 136 Ders Kitabı
14) Dinleme: sf. 147 / Dinleme: 1 sf. 149-153 / Dinleme: 3 (Video) sf. 160-165 / Konuşma: 165-166 / Doğruluk: sf. 158-159 / Akademik Beceri: sf. 153-154 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 160 Ders Kitabı
15) Dinleme: sf. 171 / Dinleme: 1 sf. 172-176 / Dinleme: 3 (Video) sf. 183-187 / Konuşma: sf. 181-182 / Doğruluk: sf. 176-178 / Akademik Beceri: sf. 187-188 / Ünite Sonu Alıştırma: sf. 183 Ders Kitabı
16) Final Haftası

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pearson LEAP 3 Upper-intermediate Academic Listening and Speaking
Diğer Kaynaklar: Online materials and worksheets

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Grup Projesi
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 20
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 64
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 16
Ödevler 16 16
Ara Sınavlar 16 16
Final 16 16
Toplam İş Yükü 128