Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD329
Ders İsmi: Yaratıcı Düşünme Becerileri
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. NİDA BALAMUR
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi HAVVA PALACI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Yaratıcı Düşünme Becerileri dersinde öğrenciler, yaratıcılık, yaratıcı düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri ile ilgili temel tanımları kavrar, Analojik Düşünme, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Iraksak Düşünme vb. yaratıcı düşünmeye uygun tekniklerle uygulama yapar, kendi yaratıcılığının farkına varır ve yaratıcılığın geliştirilebilir bir olgu olduğunu kavrar, yaratıcı düşünme önündeki engelleri öğrenir.
Öğrenciler Yaratıcı Düşünme Becerileri dersi ile, soru sormaya özendirilme, çevre ile etkileşim imkanı, hayal kurmaya teşvik etme, kendini ifade etme, problem çözmeye istekli olma, merak uyandırma vb. kavramlarıyla ve yaratıcılık, yaratıcı düşünme becerileri konusundaki farkındalıkları ile hazırlanmakta oldukları iş yaşamına da katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Öğrencinin düşünme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünme kavramlarıyla ilişkisinin uygulamalı olarak pekiştirir. Problem çözme becerileri, grup çalışmasına, öğrenciyi yaşamına hazırlayacak düşünme becerileri ve sınavlarda uygulanacak sunum yapma becerilerini kapsar.
Misafir öğretim görevlisi, sanat terapisti derse konuk olarak uygulama yapar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenci Yaratıcılık, yaratıcı düşünme becerileri kavramlarını öğrenir. Altı Şapka Düşünme tekniği, beyin fırtınası düşünme tekniği gibi yaratıcı düşünme modellerini kavrar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Farklı düşünme yöntemlerinin ve farklı fikirlerin varlığını kavrar. Kendi farklı düşüncelerini ve mevcut kalıp düşüncelerini sorgular, yaratıcı düşüncelerini özgürce ortaya koyabilme becerisi kazanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Sınıf içinde yapılan grup çalışmalarında ve ikili proje hazırlık gruplarında iletişim becerileri ve sosyal yaşam becerileri artar. Alanında edindiği bilgi ve deneyimlerini toplumsal sorumluluk bilinci ile birleştirip yaşadığı sosyal çevre için yapıcı projeler önerip uygulayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Yaratıcılığın engellerini fark eder ve bu farkındalık ile her bireyin yaratıcı birey olduğunu kavrar. Yaratıcı düşünmeye ilişkin edindiği bilgileri alanındaki diğer disiplinlere aktarabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Ders sırasında uygulamalı öğrendiği kavramları/yöntemleri iş yaşamında uygular.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Öğrencinin yaratıcılık ile ilgili özyeterlilik inancı artar. Edindiği farklı ve yaratıcı düşünme tarzı ile günlük hayattaki pek çok konuda gelişim sağlayabileceğini anlar. Bir takım çalışması içerisinde doğru düşünme ve davranma yollarını saptar

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma - Derse genel bir bakış. None
2) Düşünce nedir? Düşünme biçimleri nelerdir? Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo.
3) Yaratıcılık / Yaratıcı Düşünme biçimleri. Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo.
4) Yaratıcı Bireyin Özellikleri. Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo.
5) Yaratıcılığın Temel Boyutları. Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo.
6) Yaratıcılığı Etkileyen Etmenler. Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo.
7) Vize Uygulaması. Proje-1 (Teslim/Sunum). None
8) Yaratıcı Düşünme Süreci. Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo.
9) Altı Şapka Düşünme Tekniği. Sınıf İçi uygulamalar. Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo.
10) Beyin Fırtınası Tekniği. Tekniğin sınıf içinde uygulanması. Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo.
11) Yaratıcı Metin Yazım Uygulamaları. Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi,
12) Yaratıcılığın Geliştirilmesine yönelik Uygulamalar. None
13) Yaratıcılığın Geliştirilmesine yönelik Uygulamalar -2 None
14) Final Sınavı. Proje-2 (Teslim/Sunum) None

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yaratıcı Okul Yaratıcı Öğretmen-PEGEM Akademi, Hasan Basri Mumduhoğlu, Rezzan Uçar, İbrahim Halil Uçar
TED Gibi Konuş, Aganta Kitap, Carmine Gallo-
Diğer Kaynaklar: GoogleClassroom üzerinden her hafta konu ödev ve içerikleri paylaşılacaktır.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Rol oynama
Soru cevap/ Tartışma
Sosyal Faaliyet
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Akran Değerlendirmesi
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 0 3 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Final 1 0 0
Toplam İş Yükü 0