Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SIN132
Ders İsmi: Yaratıcı Yazarlık II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. B.Öğretim Elemanı
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi BURAK KAPLAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders, Yaratıcı Yazarlık 1 dersinde başarılı olmuş öğrencileri, karmaşık hikaye anlatma, çok katmanlı, derinlikli hikayeler, senaryolar ve oyunlar yazma teknikleriyle tanıştırır.
Dersin İçeriği: ders içeriğini çok akışlı hikaye, karmaşık ve organik karakter geliştirme, zaman döngüsü, çok eksenli hikaye anlatma, tema seçme tekniklerini uygulamayı,
Scrivener, Word ve online storyboard uygulamalarını yaratıcı yazarlık alanında (roman, hikaye, sinema filmi, TV filmi, TV dizisi, video oyunları gibi) kullanabilmeyi,
bireysel ve grup olarak uygulayacakları yazarlık teknikleriyle gelişmiş hikaye yazmayı,
yaratıcı yazarlıkta zaman yönetmeyi, iş fikri geliştirmeyi, proje zamanlaması ve iş akışı takibi yapmayı,
Konvansiyonel ve dijital kanallarda yaratıcı yazarlık uygulamalrı yapmayı oluşturur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek
2) Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek.
3) Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Posta Arabasına Atlayın: “John Ford adında bir adam.” Hikaye anlatma tekniğinde “çok uzak çekim” kavramı – Yazarak anlam ve duygu yaratma mekaniği yok
2) Keşfedilmemiş: “Ben adındaki bilinmez topraklara giriş.” Kişisel deneyimlerinizden seçmek ve yazmak – İyi, kötü ve çirkin tarafları yok
3) Bin Suratlı Kahraman: “Yapım yönetim sürecinin bir parçası olarak yazar.” Hikayenizde ve hikayenizin hayatında yazar olarak rolünüzü bilmek yok
4) Uzay-Zaman Kumaşı: “Sınırlarını bilmek ve ihlal etmek.” Üretim odaklı kanallar için yazmak / Hayalgücünüzü gerçek hayata sığdırmak yok
5) Orada Olmak: “Kosinski, Chance ve Sellers” Karmaşık karakter yaratmak ve dürüst olabilmek – Qedipus’tan başlayıp Delicious ve Güreşçi’ye giden gelenek yok
6) Dev Cüce: “Toulouse-Lautrec’in gözlüklerini takmak” Hikayeniz için medya ve tür seçmek – Yazılı hareketin doğası yok
7) Çalıntı Bisiklet: “Güçlü temalar ve etkileri” Basit bir tema yaratmak ve karmaşıklığı önleyerek tematik bir hikaye geliştirmek – Klasikler bizi neden ağlatır? yok
8) vize sınavı yok
9) Hemingay’in Yolu: “Sevgililerden kurtulmak” Odaklı yazmak – Düzeltmeyeceğin noktaya kadar düzeltmek ve sonra tekrar düzeltmek. yok
10) Dramanın Alet Kutusu: “Aksiyon, diyalog, tanım, metafor, simile ve diğer araçlar” Tarz seçmek, atmosfer yaratmak, hikayeyi seçimlerinize uygun anlatmak yok
11) Firavunun Laneti: “Hikaye blokları ve hikaye bloklarını hareket ettirmek” Bir hikaye üretmek Proje fikri sunumları. yok
12) Roman mı, Film mi?: Herman Melville’in eseri Moby Dick’in kitap ve film incelemesi. Roman ve film senaryosu yazımının dinamikleri. yok
13) Film mi, Video Oyunu mu? : Chuck Palahniuk’un eseri Dövüş Kulübü’nün film ve video oyunu incelemesi. Roman, film ve oyun senaryosu yazımının dinamikleri. yok
14) Film mi, Televizyon Dizisi mi?: Alfred Hitchcock’un Sapık ve Bates Motel serisinin incelenmesi.Televizyon seneryosu ve film senaryosu yazmak arasındaki farklar. yok
15) Dönemin gözden geçirilmesi yok
16) final sınavı yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: not exist
Diğer Kaynaklar: Kitap "Tanrının Saati"

Meriç Eryürek, 2014, EpsilonKitap "Tarumarname

Meriç Eryürek, 2012, Epsilon

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Uygulama 6 3 18
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar 3 3 9
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 105