Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (YL) (İngilizce) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kabul Koşulları

Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar)
ALES (Sayısal) 55 puan almış olmak.