Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri aşağıda sıralanan şartları sağlamaları halinde mezun olabilirler:
a) 133 kredilik (240 AKTS) programı zorunlu derslerin tamamında ve bölüm tarafından belirlenen sayıda seçmeli derslerde başarılı olunması (FF ve VF notlarının alınmaması),
b) Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.