Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Lisans Derecesi

Programlarındaki derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler başarılı olurlar. Öğrencilerin ayrıca stajlarını da tamamlamaları gerekmektedir.