Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrencileri aşağıda sıralanan şartları sağlamaları halinde mezun olabilirler:
(a) 133 kredilik (240 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olunması (FF, VF notlarının alınmaması),
(b) Dönem sonu not ortalamasının dört (4) üzerinden en az iki (2) olması,
(c) Happy Life programının tamamlanması,
(d) Stajların bölüm komisyonunca kabul edilmesi ve transkripte işlenmesi.