Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Bu programı tamamlayan öğrenciler Anestezi Teknikerliği ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.