Bilgisayar Mühendisliği (DR)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Doktora Programından mezun olanlar o alanda 'Doktor Ünvanı'nı belirleyen bir 'Doktora Diploması' alırlar.

Programdan mezun olabilmek için aşağıda verilen sıra ile;

1. Toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 3.00 not ortalaması ile tamamlanması ve Seminer dersinden başarılı olunması,
2. Yeterlilik sınavına girebilmek için ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması
3. Yeterlilik Sınavından başarılı olunması
4. Tez öneri sınavından başarılı olunması
5. En az 3 adet tez izleme süresincen başarılı olunması
6. Tez Savunma komitesi öncesinde ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması,
7. Doktora Tez Savunma jürisinden başarılı olunması gerekmektedir.