Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Programı tez yazarak başarı ile tamamlayanlar Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.