Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (YL) (İngilizce) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Yeterliliğin Düzeyi

120 AKTS kredisinden oluşan Programıdır. Kazanılan yeterlilik; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Avrupa Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesi (EQF-LLF)’nin 7. düzeylerine, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)’nin 2. düzeyine karşılık gelmektedir.