Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Öğrencilerin Makina Mühendisliği Programındaki 133 kredilik (240 ECTS kredisi) dersleri başarıyla tamamlaması, iki yaz stajı yapması ve bir bitirme projesini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.