Diyaliz
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Tüm derslerden, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasıyla dersleri başarmış olmak ve 30 iş günü zorunlu yaz stajını tamamlamış olmak