Radyoterapi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 78 kredi yükünü tamamlayarak tüm derslerden en az DD notunu alarak geçmeleri gerekmektedir. öğrencilerin 40 iş günü stajlarını tamamlamaları zorunludur.