Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
SBE-501 Seminer TR 3 0 3 8
Uİ501 Uluslararası İlişkiler Teorileri TR 3 0 3 6
Uİ503 Uluslararası Güvenlik TR 3 0 3 6
Bölüm Seçmeli 0 0 3 6
Bölüm Seçmeli 0 0 3 6
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
Uİ502 Uluslararası Örgütler TR 3 0 3 6
Uİ504 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TR 3 0 3 6
Bölüm Seçmeli 0 0 3 6
Bölüm Seçmeli 0 0 3 6
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
Uİ599 Bitirme Projesi TR 0 0 0 30
Bölüm Seçmeli 0 0 3 6