Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması (Programa Özel)

Bölüme yurt içi, yurt dışı ve bölümler arası olmak üzere üç farklı kategoriden bölümce belirlenen kontenjan adedi kadar yatay geçişe, Okan Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesine (http://www.okan.edu.tr/sayfa/on-lisans-ve-lisans-programlari-yatay-gecis-yonergesi ve Ek I-d-2) uygun olarak öğrenci kabul edilmektedir. ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonucunda Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği programını tercih edip yerleştirilmiş adaylar da Okan Üniversitesi Dikey Geçiş Yönergesine (http://www.okan.edu.tr/sayfa/dgs-yonergesi ve Ek I-d-3) YÖK tarafından ilan edilmiş kontenjan adedine uygun olarak öğrenci kabul edilmektedir. Okan Üniversitesi Öğrenci İşleri tarafından alınan yatay ve dikey geçiş başvuruları önce Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na ilgili bölüme yönlendirilmek üzere gönderilmektedir. Yatay ve dikey geçiş başvuruları Ders Uyum (İntibak) Komisyonu tarafından ilgili ölçütler temel alınarak incelenip, başarılı öğrencilerin listesi ve evrakları resmi yazıyla Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na gönderilmektedir. Dikey geçiş öğrencilerinin ders kazanımları gibi esaslar önerisi ilgili yönergede mevcuttur. Öğrencinin önceki bulunduğu kurumda aldığı dersin içeriği ve kredisine Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Programı’nda eşdeğer bir ders var ise, öğrenci bu dersten muaf sayılmaktadır.