Civil Engineering (English)
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness in entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied information in these areas to model and solve engineering problems.
2) Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modelling methods for this purpose.
3) Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way so as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions may include factors such as economic and environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety issues, and social and political issues according to the nature of the design.)
4) Ability to select and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in engineering practice; ability to employ information technologies effectively.
5) Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or discipline specific research questions.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Ability to communicate effectively, both orally and in writing; knowledge of a minimum of one foreign language; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions.
Learning Competence
1) Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
Field Specific Competence
1) Knowledge on behavior according ethical principles, professional and ethical responsibility and standards used in engineering practices.
2) Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
52 - Engineering and Engineering Trades
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness in entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development.
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied information in these areas to model and solve engineering problems.
2) Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modelling methods for this purpose.
3) Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way so as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions may include factors such as economic and environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety issues, and social and political issues according to the nature of the design.)
4) Ability to select and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in engineering practice; ability to employ information technologies effectively.
5) Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or discipline specific research questions.
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5) Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Ability to communicate effectively, both orally and in writing; knowledge of a minimum of one foreign language; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions.
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3) Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Learning Competence
1) Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4) Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Field Specific Competence
1) Knowledge on behavior according ethical principles, professional and ethical responsibility and standards used in engineering practices.
2) Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2) Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually.
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2) Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

Conjoined

1) Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied information in these areas to model and solve engineering problems.
2) Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modelling methods for this purpose.
3) Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way so as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions may include factors such as economic and environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety issues, and social and political issues according to the nature of the design.)
4) Ability to select and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in engineering practice; ability to employ information technologies effectively.
5) Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or discipline specific research questions.
6) Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually.
7) Ability to communicate effectively, both orally and in writing; knowledge of a minimum of one foreign language; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions.
8) Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
9) Knowledge on behavior according ethical principles, professional and ethical responsibility and standards used in engineering practices.
10) Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness in entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development.
11) Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions.