Diyaliz
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 profesör, 1, 2 Öğretim Görevlisi, tarafından sağlanmaktadır. Öğretim dili Türkçe' dir. Diyaliz Programı; birinci dönemde anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile fizik ve hasta bakım ilkeleri, hasta bakım uygulamaları gibi genel bilgilerin olduğu derslerle başlar. Mesleğe yönelik temel beceri eğitimleri de bu dönemde başlar. İkinci dönemde; meslek etiğinin yanı sıra, nefroloji, diyaliz makinaları kullanım ve bakımı, gibi mesleki konulara yönelik dersler ağırlıklı olarak verilir. Temel beceri uygulamaları bu dönemde de devam eder. İkinci dönemin sonunda yaz döneminde “zorunlu yaz stajı” vardır. Üçüncü ve dördüncü dönem ise mesleğe özel teorik derslerin, ağırlıklı olarak hastane uygulaması ile birlikte yürütüldüğü dönemlerdir. Son yıl içinde öğrenciden mesleki konularda projeler hazırlaması beklenir.