Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Profili

Bölüm, akademik dünyanın araştırmacılara yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğrencilerin meslekleri ile ilgili bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.