GBE304 Tissue Biochemistryİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GBE304
Ders İsmi: Tissue Biochemistry
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SEVDA MERT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. IŞIN NERGİZ GEREN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, bağ dokusu, epitelyal doku, kas dokusu, sinir dokusu, kemik dokusu ve yağ dokusu gibi dokuların normal işleyişinin biyokimyasal mekanizmaları ve fizyolojik etkileri hakkında kapsamlı bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: İnsan vücudunda bulunan çeşitli dokuların sınıflandırılması; epitel, bağ, kemik, kıkırdak, kas, sinir ve yağ dokusunun biyokimyasal özelliklerinin tanımlanması; hormonların sınıflandırılması; hormon etki mekanizmalarının incelenmesi; hipotalamik-hipofizer-hedef doku aksların anlaşılması; doku hastalıklarının biyokimyasal temelinin öğrenilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Ogrenci, doku tiplerini ve işlevlerini tanımlayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Doku biyokimyasına giriş; anatomi ve histoloji Ders notları ve powerpoint sunumu
2) .Epitel doku biyokimyası • Endotel biyokimyası Ders notları ve powerpoint sunumu
3) Bağ dokusu biyokimyası Ders notları ve powerpoint sunumu
4) Ekstrasellüler matriks (ECM) Ders notları ve powerpoint sunumu
5) Kemik ve kıkırdak dokularının biyokimyası Ders notları ve powerpoint sunumu
6) Kas dokusunun biyokimyası Ders notları ve powerpoint sunumu
7) Sinir dokusunun biyokimyası Ders notları ve powerpoint sunumu
8) Ara sınav I -
9) Yağ dokusunun biyokimyası Ders notları ve powerpoint sunumu
10) Endokrin Sistem, Hormonların Yapı ve Genel Özellikleri Ders notları ve powerpoint sunumu
11) Ara sınav II -
12) Hormonların Mekanizmaları Ders notları ve powerpoint sunumu
13) • Hipotalamus ve hipofiz hormonları • Pankreas hormonları • Tiroid hormonları ve adrenal medulla hormonları Ders notları ve powerpoint sunumu
14) • Kalsiyum metabolizmasının hormonlarının düzenlenmesi • Adrenal korteks hormonları ve gonadal hormonlar Ders notları ve powerpoint sunumu
15) Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecture notes and power point presentations

Harper's Illustrated Biochemistry, 29th Edition. Robert K. Murray, David A Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, Victor W. Rodwell and P. Anthony Weil. ISBN: 978-0071765763
Diğer Kaynaklar: 1. Harper's Illustrated Biochemistry, 29th Edition. Robert K. Murray, David A Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, Victor W. Rodwell and P. Anthony Weil.
2. Biochemistry, Seventh Edition. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko and Lubert Stryer
3. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th Edition. David L. Nelson and Michael M. Cox.
4. Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series)Paperback. 6th Edition. Denise R. Ferrier.
5. Color Atlas of Biochemistry, Second Edition. Jan Koolman and Klaus-Heinrich Roehm.
6. Marks' Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach. Third Edition. Michael Lieberman and Allan D. Mark.
7. Medical Biochemistry. 3rd. John Baynes, Marek H. Dominiczak.
8. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7th Edition. Carl A. Burtis and David E. Bruns.
9. Clinical Chemistry Theory, analysis, correlation, 5th Edition . Lawrence A. Kaplan and Amadeo J. Pesce.
10. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 2th Edition. Richard A. McPherson and Matthew R. Pincus.
11. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations Hardcover. 2014. 8th Edition. Thomas M. Devlin.
12. Clinical Chemistry: Principles, Techniques, and Correlations Hardcover 2013. 7th Edition. Mihael L. Bishop, Edward P. Fody and Larry E. Schoeff.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 3 45
Ödevler 15 3 45
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 144