Kabul Koşulları

A. Lisans Programları

Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre belli alanlarda yapılacak yetenek sınavı sonucuna göre de öğrenci kabul edilir.

B.YüksekLisans Programları 

Minimum kabul gereksinimleri 2547 sayılı kanunca Yüksek Öğretim Kurulu ( YÖK ) tarafından belirlenir. Başvuru belgeleri ve asgari ortak kabul şartlarına ek olarak çoğu program, adayın uygunluğuna karar vermek için bir yazılı sınav ve / veya mülakat yapabilir. Lisansüstü programlar hakkında en güncel bilgiler için lütfen üniversite web sayfamıza bakınız. www.okan.edu.tr

C. Uluslararası Öğrenci Kabulü

Uluslararası öğrenciler, başvurularını doğrudan Okan Üniversitesi Uluslararası Ofisine yapmaları gerekmektedir. Başvurular Uluslararası Ofis tarafından yürütülür. Lisans adayları için fakülte ve lisans üstü adaylar için enstitü onayları geldikten sonra kabuller adayları bildirilir.Lisans programlarına uluslararası öğrenci statütüsünde başvurana adaylar ulusal ya da uluslararası sınav sonuçlarını mutlaka sunmak zorundadırlar. Sınavlar, kabul gören minimum puanlar, gerekli evraklar bilgisine http://international.okan.edu.tr/undergraduate-students-1/ adresinden ulaşılabilinir.

Dil Gereksinimleri

Tüm lisans öğrencileri, akademik programlarının ilk yılı başlamadan önce İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorundadırlar. Başvuru sırasında İngilizce yeterlilik belgelerini sunamayan öğrenciler, geldiklerinde Okan Üniversitesi İngilizce Yeterlilik sınavına girebilirler. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Okan Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını bir yıl süreyle alırlar. Bu bir yıl, mezuniyet için gerekli sürenin içine dâhil değildir.

D.Transfer Öğrenciler 

Kurum İçi Yatay Geçiş 

Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Kurumlararası Yatay Geçiş 

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Yurtdışındaki  yükseköğretim  kurumundan Kurum İçi 

Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.