Genel Kayıt Prosedürü

Genel Kayıt Prosedürleri 

Kesin kayıt işlemini E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirmek istiyen öğrenciler aşağıdaki bilgilere  dikkat etmesi gerekmektedir. 

 E-devlet üzerinden işlem yapılabilmesi için  ;

 https://ois.okan.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit/ adresinden ön kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.

 Ön kayıt ekranlarında belirtilen tutardaki ödeme  tamamlayıp, www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreniz ile giriş yaparak kesin kayıt işlemi  gerçekleştirebilir. E-devlet üzerinden kayıt yapılmadığı durumda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan  duyuruda bildirdiği  tarihine kadar üniversitemize bizzat başvuru yaparak, aşağıdaki kayıt için gerekli belgeler ile kayıt işlemleri  tamamlanabilir. 

 Kesin kayıt işlemlerinizi e-devlet üzerinden tamamladığınızda tekrar üniversitemize evrak teslim etmenize gerek olmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1.  https://ois.okan.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit/ adresinden doldurulacak Ön Kayıt Başvuru Formu
 2. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)(Üniversiteye giriş sonuç belgesi ) 
 3. Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın ASLI ya da yeni tarihli GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (Diploması hazır olmayan öğrenciler için) ASLI ve 1 adet fotokopisi
 4. Henüz mezun olmamış, fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir,
 5. Nüfus Cüzdanı Aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne verilmek üzere üç adet fotokopisi,
 6. İkametgâh ile ilgili beyan (Bu form ön kayıt ekranlarında olup, öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak kayıt esnasında Öğrenci İşlerine teslim edilecektir),
 7. Sabıka Kayıt durumu ile ilgili beyan (Bu form ön kayıt ekranlarında olup, öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak kayıt esnasında Öğrenci İşlerine teslim edilecektir),
 8. 1995 ve daha önceki yıllarda doğan erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan yeni tarihliAskerlik Durum Belgesi (1995 ve sonrası doğumlu erkek öğrenciler ön kayıt ekranlarında bulunan Askerlik Durum raporunu doldurup imzalanarak kayıt esnasında Öğrenci İşlerine teslim edilecektir),
 9. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4,5cm x 6 boyutunda fotoğraf,
 10. Ödemenin yapıldığını gösterir belge,

(Kayıt esnasında Mali İşler Müdürlüğü’nden alınacaktır. %100 ÖSYM Burslu öğrencilerden istenmez.)

UYARILAR :

 •  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.
 • Eksik Belge ile  kayıt yapılmaz.  
 • Kayıt için hazırladığınız Lise Diplomanızdan en az iki adet fotokopisini önceden kendinize alınız.Böylece Öğrenci Yurduna ya da başka kurumlara yapacağınız olası başvurularınızda zor durumda kalmayacaksınız. 
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidirler.
 • Fotoğraflarınızın arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız.
Özel  Koşullar 

LİSANS PROGRAMLARINDA ARANAN NİTELİKLER 

 

Uygulamalı Bilimler  Yüksekokulu 

 

Havacılık Yönetimi

a) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

b) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

Pilotaj(İngilizce)

a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak.

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası almak.

c) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 

ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA ARANAN NİTELİKLER

 

Sağlık Hizmetleri Meslekyüksekokulu

 

İlk ve Acil Yardım

a)      Sürücü Belgesine sahip olanların sürücü belgelerinin aslı ve fotokopisi ile,

b)      Sürücü belgesine sahip olmayanların Üniversitelerin Tıp Fakülteleri veya Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları ve bu raporda boy ve kilo ölçümünün de yer alması,

c)       Sürücü belgesi olsun veya olmasın, “erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları” gerekmektedir. Bu durumu da yine üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinden alacakları raporla sunmaları gerekmektedir.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

a)      Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak,

b)      Bayanlar için 1.60 – 1.80 cm arası boya sahibi olmak, (Boy-kilo orantılı olmalıdır)

c)       Erkek öğrenci adayları için 1.70-1.90 cm arası boya sahibi olmak, (Boy-kilo orantılı olmalıdır)

d)      Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık genel müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.)

e)      Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi ve vb. bulunmamak.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

a)      Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

b)      Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

Uçak Teknolojisi

a)      Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

b)      Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).