Uİ503 Uluslararası Güvenlikİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: Uİ503
Ders İsmi: Uluslararası Güvenlik
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇE BALABAN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri uluslararası ilişkiler disiplininin temel çalışma alanlarından olan uluslararası güvenlik konusunda bilgilendirmektir. Uluslararası güvenlik hakkında geliştirilmiş teori ve yaklaşımları incelemenin yanı sıra değişen ve gelişen tehdit algıları ve bunlarla mücadele yolları konuları incelenecektir
Dersin İçeriği: Uluslararası güvenliği tanımlamak; uluslararası güvenliğe kuramsal yaklaşımlar; ulus devlet ve devletlerarası savaşlar; kitle imha silahları, konvansiyonel silahlar ve silahsızlanma; iç savaşlar ve iç güvenlik; güvenlik amaçlı küresel ve bölgesel kuruluşlar; uluslararası müdahale; insani güvenlik; güvenlik tehdidi olarak devlet dışı aktörler; güvenlik sorunu olarak göç; güvenlik sorunu olarak çevre.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Uluslararası güvenliğin temel kavramlarını açıklar
2) Uluslararası güvenliğin temel kavramlarını açıklar
3) • Güvenlik ve tehdit kavramlarının zaman içersinde nasıl değiştiğini tanır
4) • Güvenlik ve tehdit kavramlarının zaman içersinde nasıl değiştiğini tanır
5) • İç savaşların sebeplerini inceler
6) • İç savaşların sebeplerini inceler
7) • Korsanlık, siber casusluk gibi yeni güvenlik tehditlerini ve bu tehditlerle mücadele için geliştirilen uluslararası mekanizmaları inceler
8) • Korsanlık, siber casusluk gibi yeni güvenlik tehditlerini ve bu tehditlerle mücadele için geliştirilen uluslararası mekanizmaları inceler
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersi tanır • Konu akışını tanır • Haftalık konuları tanır • Beklentileri tanır • Derz izlencesini inceler • Ders konularını tanır • Dersin yükümlülüklerini tanır • Dersten beklentileri inceler Ders izlencesinin tartışılması Ders içindeki ve dışındaki beklentileri açıklar Ders izlencesinin gözden geçirilmesi OLB sistemine giriş yapılması ve sistemin özelliklerinin incelenmesi
1) • Dersi tanır • Konu akışını tanır • Haftalık konuları tanır • Beklentileri tanır • Derz izlencesini inceler • Ders konularını tanır • Dersin yükümlülüklerini tanır • Dersten beklentileri inceler Ders izlencesinin tartışılması Ders içindeki ve dışındaki beklentileri açıklar Ders izlencesinin gözden geçirilmesi OLB sistemine giriş yapılması ve sistemin özelliklerinin incelenmesi
2) • Uluslararası güvenliği tanımlar • Fraklı tehdit türlerini tanır • Uluslararası güvenlik kavramının zaman içerisinde nasıl geliştiğini tartışır • Ulusal güvenlik ile uluslararası güvenliği ayırt eder • Uluslararası güvenliği tanır • Tehdit kavramını tanır • Tehdit kavramının göreliliğini tartışır • Tehdit kavramının bağlamsallığını tartışır • Uluslararası güvenliğin tarih içerisindeki değişimini tartışır • Ulusal güvenlik ile uluslararası güvenlik arasındaki farkları tartışır Dedeoğlu (2014) s.27-55 okunması
2) • Uluslararası güvenliği tanımlar • Fraklı tehdit türlerini tanır • Uluslararası güvenlik kavramının zaman içerisinde nasıl geliştiğini tartışır • Ulusal güvenlik ile uluslararası güvenliği ayırt eder • Uluslararası güvenliği tanır • Tehdit kavramını tanır • Tehdit kavramının göreliliğini tartışır • Tehdit kavramının bağlamsallığını tartışır • Uluslararası güvenliğin tarih içerisindeki değişimini tartışır • Ulusal güvenlik ile uluslararası güvenlik arasındaki farkları tartışır Dedeoğlu (2014) s.27-55 okunması
3) • Güvenliğin farklı tanımlarını hatırlar • Uluslararası güvenliğe farklı teorik yaklaşımları tanır • Uluslararası güvenliğe antik yaklaşımları tanır • Uluslararası güvenliğe ortaçağ yaklaşımlarını tanır • Uluslararası güvenliğe modern gerçekçi yaklaşımları tanır • Uluslararası güvenliğe farklı teorik yaklaşımları tanı • Ulusal, uluslararası ve küresel güvenlik arasındaki farkları tanır • Modernite öncesi dönemde güvenliğin nasıl tanımlandığını tartışır • Ortaçağda güvenliğin nasıl tanımlandığını tartışır • • 19. Yüzyılda ortaya çıkan uluslararası güvenlik algısının önceki dönemlerden farkını tartışır • Dünya savaşlarının uluslararası güvenlik algısını nasıl değiştirdiğini tartışır • Gerçekçi uluslararası güvenlik teorisini tartışır Dedeoğlu (2014) s.56-82; Çiçekçi (2012) s.32-39 okunması
3) • Güvenliğin farklı tanımlarını hatırlar • Uluslararası güvenliğe farklı teorik yaklaşımları tanır • Uluslararası güvenliğe antik yaklaşımları tanır • Uluslararası güvenliğe ortaçağ yaklaşımlarını tanır • Uluslararası güvenliğe modern gerçekçi yaklaşımları tanır • Uluslararası güvenliğe farklı teorik yaklaşımları tanı • Ulusal, uluslararası ve küresel güvenlik arasındaki farkları tanır • Modernite öncesi dönemde güvenliğin nasıl tanımlandığını tartışır • Ortaçağda güvenliğin nasıl tanımlandığını tartışır • • 19. Yüzyılda ortaya çıkan uluslararası güvenlik algısının önceki dönemlerden farkını tartışır • Dünya savaşlarının uluslararası güvenlik algısını nasıl değiştirdiğini tartışır • Gerçekçi uluslararası güvenlik teorisini tartışır Dedeoğlu (2014) s.56-82; Çiçekçi (2012) s.32-39 okunması
4) • Uluslararası güvenliğe gerçekçi yaklaşımları hatırlar • Uluslararası güvenliğe liberal yaklaşımları tanımlar • Uluslararası güvenliğe inşacı yaklaşımları tanımlar • Uluslararası güvenliğe feminist yaklaşımları tanımlar • Uluslararası güvenliğe Marksist yaklaşımları tanımlar • Uluslararası güvenliğe gerçekçi yaklaşımları hatırlar • 19. Yüzyıl liberal yaklaşımları tespit eder • Dünya savaşlarının güvenlik algısını nasıl değiştirdiğini hatırlar • 20. Yüzyıl liberal yaklaşımlarını tanımlar • Uluslararası güvenliğe inşacı yaklaşımın nasıl geliştiğini tartışır • Uluslararası güvenliğe feminist yaklaşımları tartışır • Uluslararası güvenliğe Marksist yaklaşımları tartışır • Uluslararası güvenlikteki geleneksel ve eleştirel yaklaşımların temel farklarını tartışır Dedeoğlu (2014) s.56-82; John Baylis. “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramı.” Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008) okunması
4) • Uluslararası güvenliğe gerçekçi yaklaşımları hatırlar • Uluslararası güvenliğe liberal yaklaşımları tanımlar • Uluslararası güvenliğe inşacı yaklaşımları tanımlar • Uluslararası güvenliğe feminist yaklaşımları tanımlar • Uluslararası güvenliğe Marksist yaklaşımları tanımlar • Uluslararası güvenliğe gerçekçi yaklaşımları hatırlar • 19. Yüzyıl liberal yaklaşımları tespit eder • Dünya savaşlarının güvenlik algısını nasıl değiştirdiğini hatırlar • 20. Yüzyıl liberal yaklaşımlarını tanımlar • Uluslararası güvenliğe inşacı yaklaşımın nasıl geliştiğini tartışır • Uluslararası güvenliğe feminist yaklaşımları tartışır • Uluslararası güvenliğe Marksist yaklaşımları tartışır • Uluslararası güvenlikteki geleneksel ve eleştirel yaklaşımların temel farklarını tartışır Dedeoğlu (2014) s.56-82; John Baylis. “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramı.” Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008) okunması
5) • Ulus-devlet kavramının hatırlar • Ulus devletin temel aktör olarak yükselişinin hatırlar • Ulus devletin yükselişinin güvenlik algısına etkisinin tartışır • Devletler arası savaşların sebeplerinin zaman içerisindeki değişiminin tartışır • Ulus ve devlet kavramlarının tarihsel bağlamını hatırlar • Ulus ve devlet kavramlarının ilişkilendirilmesi sürecini hatırlar • Uluslararası sistemin yapısının zaman içerisindeki değişimini tartışır • Devletlerin güvenlik ve tehdit algılarını tartışır • Devletlerin güvenlik ve tehdit algılarının zaman içerisinde nasıl değiştiğini tartışır • Devletlerarası savaşların sebeplerini inceler • Devletlerarası savaşların sebeplerinin zaman içerisindeki değişimi tartışır Balta Paker (2012) s.17-48 okunması
5) • Ulus-devlet kavramının hatırlar • Ulus devletin temel aktör olarak yükselişinin hatırlar • Ulus devletin yükselişinin güvenlik algısına etkisinin tartışır • Devletler arası savaşların sebeplerinin zaman içerisindeki değişiminin tartışır • Ulus ve devlet kavramlarının tarihsel bağlamını hatırlar • Ulus ve devlet kavramlarının ilişkilendirilmesi sürecini hatırlar • Uluslararası sistemin yapısının zaman içerisindeki değişimini tartışır • Devletlerin güvenlik ve tehdit algılarını tartışır • Devletlerin güvenlik ve tehdit algılarının zaman içerisinde nasıl değiştiğini tartışır • Devletlerarası savaşların sebeplerini inceler • Devletlerarası savaşların sebeplerinin zaman içerisindeki değişimi tartışır Balta Paker (2012) s.17-48 okunması
6) • Konvansiyonel silahları tanımlar • Kitle imha silahlarını tanımlar • Silahsızlanma rejimlerini tanır • Konvansiyonel silahları tanımlar • Konvansiyonel silahların uluslararası güvenlik için yarattığı tehdidi tartışır • Kitle imha silahlarını tanımlar • Kitle imha silahlarının uluslararası güvenlik için yarattığı tehdidi tartışır • Silahsızlanma rejimlerini ve bu rejimlerin etkinliklerini tartışır Dedeoğlu (2014) s.281-297 okunması
6) • Konvansiyonel silahları tanımlar • Kitle imha silahlarını tanımlar • Silahsızlanma rejimlerini tanır • Konvansiyonel silahları tanımlar • Konvansiyonel silahların uluslararası güvenlik için yarattığı tehdidi tartışır • Kitle imha silahlarını tanımlar • Kitle imha silahlarının uluslararası güvenlik için yarattığı tehdidi tartışır • Silahsızlanma rejimlerini ve bu rejimlerin etkinliklerini tartışır Dedeoğlu (2014) s.281-297 okunması
7) • İç savaşların sebeplerini tartışır • İç savaş ve devletlerarası savaş arasındaki farkları tartışır • İç savaşın sonuçlarını tartışır • İç savaşın ulusal ve uluslararası güvenlik için oluşturduğu tehdidi tartışır • Sunum konularının tartışır • İç savaşı tanımlar • İş savaşların siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri sebeplerini tartışır • İç savaşlar ve devletlerarası savaşlar arasındaki farkları sıralar • İç savaşların siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri sonuçlarını tartışır • İç savaşlar sonrasında sürdürülebilir barışa ulaşılmasının neden zor olduğunu tartışır • İç savaşların uluslararası güvenliği neden ve nasıl tehdit ettiğini tartışır Sunum konularının seçilmesi Ders materyalinin gözden geçirilmesi
7) • İç savaşların sebeplerini tartışır • İç savaş ve devletlerarası savaş arasındaki farkları tartışır • İç savaşın sonuçlarını tartışır • İç savaşın ulusal ve uluslararası güvenlik için oluşturduğu tehdidi tartışır • Sunum konularının tartışır • İç savaşı tanımlar • İş savaşların siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri sebeplerini tartışır • İç savaşlar ve devletlerarası savaşlar arasındaki farkları sıralar • İç savaşların siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri sonuçlarını tartışır • İç savaşlar sonrasında sürdürülebilir barışa ulaşılmasının neden zor olduğunu tartışır • İç savaşların uluslararası güvenliği neden ve nasıl tehdit ettiğini tartışır Sunum konularının seçilmesi Ders materyalinin gözden geçirilmesi
8) • Vize sınavı ile bilgileri hatırlar • Tehdit kavramının boyutlarını tartışır • Uluslararası güvenlikte tehdidin değişen çeşitlerini tartışır • Devletler arası savaşın değişen gündemini tartışır • İç savaşların yükselişini tartışır • Tehdidin bağlamsal oluşunu tartışır • Tehdidin göreliliğini tartışır • Ulus devletin yükselişinin uluslararası güvenliği nasıl şekillendirdiğini tartışır • Devletlerarası savaşın sebeplerini tartışır • Devletlerin güvenlik anlayışlarını karşılaştırır • İç savaşların sebeplerini örnekler
8) • Vize sınavı ile bilgileri hatırlar • Tehdit kavramının boyutlarını tartışır • Uluslararası güvenlikte tehdidin değişen çeşitlerini tartışır • Devletler arası savaşın değişen gündemini tartışır • İç savaşların yükselişini tartışır • Tehdidin bağlamsal oluşunu tartışır • Tehdidin göreliliğini tartışır • Ulus devletin yükselişinin uluslararası güvenliği nasıl şekillendirdiğini tartışır • Devletlerarası savaşın sebeplerini tartışır • Devletlerin güvenlik anlayışlarını karşılaştırır • İç savaşların sebeplerini örnekler
9) • Kolektif güvenlik örgütlerini tanır • Kolektif savunma örgütlerini tanır • Kolektif savunma örgütlerini örnekler • Kolektif güvenlik örgütlerinin uluslararası güvenliğe katkısını tartışır • Kolektif güvenlik örgütlerinin kurulma sebeplerini ve tarihçelerini açıklar • Kolektif savunma örgütlerinin kurulma sebeplerini ve tarihçelerini açıklar • Kolektif güvenlik ve kolektif savunma örgütlerini karşılaştırır • Kolektif savunma örgütlerinin başarı ve başarısızlık örneklerini tartışır • Kolektif güvenlik örgütlerinin etkinliğini tartışır • Kolektif savunma örgütlerinin etkinliğini tartışır Dedeoğlu (2014) s.306-364 okunması
9) • Kolektif güvenlik örgütlerini tanır • Kolektif savunma örgütlerini tanır • Kolektif savunma örgütlerini örnekler • Kolektif güvenlik örgütlerinin uluslararası güvenliğe katkısını tartışır • Kolektif güvenlik örgütlerinin kurulma sebeplerini ve tarihçelerini açıklar • Kolektif savunma örgütlerinin kurulma sebeplerini ve tarihçelerini açıklar • Kolektif güvenlik ve kolektif savunma örgütlerini karşılaştırır • Kolektif savunma örgütlerinin başarı ve başarısızlık örneklerini tartışır • Kolektif güvenlik örgütlerinin etkinliğini tartışır • Kolektif savunma örgütlerinin etkinliğini tartışır Dedeoğlu (2014) s.306-364 okunması
10) • Uluslararası askeri müdahaleyi tanımlar • Uluslararası insani müdahaleyi tanımlar • Uluslararası müdahalelerin sebeplerini tartışır • Uluslararası müdahalelerin etkinliklerini tartışır • Uluslararası müdahalelerin geleceğini tartışır • Uluslararası askeri müdahalenin amaç ve kapsamını tartışır • Uluslararası askeri müdahalenin yasal ve felsefi temellerini tartışır • Uluslararası askeri müdahalenin tarihçesini tartışır • Uluslararası insani müdahalenin amaç ve kapsamını tartışır • Uluslararası insani müdahalenin yasal ve felsefi temellerini tartışır • Uluslararası insani müdahalenin tarihçesini tartışır • Uluslararası insani müdahalenin başarısını etkileyen faktörleri tartışır Sunum konularının kesinleştirilmesi Balta Paker (2012) s.73-95
10) • Uluslararası askeri müdahaleyi tanımlar • Uluslararası insani müdahaleyi tanımlar • Uluslararası müdahalelerin sebeplerini tartışır • Uluslararası müdahalelerin etkinliklerini tartışır • Uluslararası müdahalelerin geleceğini tartışır • Uluslararası askeri müdahalenin amaç ve kapsamını tartışır • Uluslararası askeri müdahalenin yasal ve felsefi temellerini tartışır • Uluslararası askeri müdahalenin tarihçesini tartışır • Uluslararası insani müdahalenin amaç ve kapsamını tartışır • Uluslararası insani müdahalenin yasal ve felsefi temellerini tartışır • Uluslararası insani müdahalenin tarihçesini tartışır • Uluslararası insani müdahalenin başarısını etkileyen faktörleri tartışır Sunum konularının kesinleştirilmesi Balta Paker (2012) s.73-95
11) • İnsani güvenliğin tanımlanması • İnsani güvenlik ve devlet güvenliği arasındaki farkları tartışır • İnsani güvenliğe tehditleri örnekler • İnsani güvenliğe tehditlerle mücadele yöntemlerini örnekler • İnsani güvenlik kavramının tarihçesini tartışır • İnsani güvenliğin birleşenlerini açıklar • İnsani güvenlik ve devlet güvenliği arasındaki farkları tartışır • Öğrenci sunumları Çiçekçi (2012) s.83-117 okunması
11) • İnsani güvenliğin tanımlanması • İnsani güvenlik ve devlet güvenliği arasındaki farkları tartışır • İnsani güvenliğe tehditleri örnekler • İnsani güvenliğe tehditlerle mücadele yöntemlerini örnekler • İnsani güvenlik kavramının tarihçesini tartışır • İnsani güvenliğin birleşenlerini açıklar • İnsani güvenlik ve devlet güvenliği arasındaki farkları tartışır • Öğrenci sunumları Çiçekçi (2012) s.83-117 okunması
12) • Göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu gerçek tehditleri tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu farazi tehditleri tartışır • Göçün insani güvenliğe oluşturduğu tehditleri tartışır • Göç çeşitlerini tanımlar • Göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göç ve insani güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu tehditlerle ilgili muhtemel mücadele yollarını tartışır • Öğrenci sunumları Mandacı ve Özerim “Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi” Uluslarararası İlişkiler Cilt:10, Sayı:39 (Güz 2013) okunması
12) • Göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu gerçek tehditleri tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu farazi tehditleri tartışır • Göçün insani güvenliğe oluşturduğu tehditleri tartışır • Göç çeşitlerini tanımlar • Göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göç ve insani güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu tehditlerle ilgili muhtemel mücadele yollarını tartışır • Öğrenci sunumları Mandacı ve Özerim “Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi” Uluslarararası İlişkiler Cilt:10, Sayı:39 (Güz 2013) okunması
13) • Göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu gerçek tehditleri tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu farazi tehditleri tartışır • Göçün insani güvenliğe oluşturduğu tehditleri tartışır • Göç çeşitlerini tanımlar • Göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göç ve insani güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu tehditlerle ilgili muhtemel mücadele yollarını tartışır • Öğrenci sunumları
13) • Göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu gerçek tehditleri tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu farazi tehditleri tartışır • Göçün insani güvenliğe oluşturduğu tehditleri tartışır • Göç çeşitlerini tanımlar • Göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göç ve insani güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Göçün uluslararası güvenlik için oluşturduğu tehditlerle ilgili muhtemel mücadele yollarını tartışır • Öğrenci sunumları
14) • Çevre ve güvenlik ilişkisini tartışır • Çevrenin uluslararası güvenlik için oluşturduğu gerçek tehditleri tartışır • Çevrenin uluslararası güvenlik için oluşturduğu farazi tehditleri tartışır • Çevre sorunlarının türlerini tanır • Çevre ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Çevre ve insani güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Çevre sorunları ile mücadelede gerçekleştirilebilecek olası adımları tartışır • Öğrenci sunumları Tuna (2012) s.127-163 okunması
14) • Çevre ve güvenlik ilişkisini tartışır • Çevrenin uluslararası güvenlik için oluşturduğu gerçek tehditleri tartışır • Çevrenin uluslararası güvenlik için oluşturduğu farazi tehditleri tartışır • Çevre sorunlarının türlerini tanır • Çevre ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Çevre ve insani güvenlik arasındaki ilişkiyi tartışır • Çevre sorunları ile mücadelede gerçekleştirilebilecek olası adımları tartışır • Öğrenci sunumları Tuna (2012) s.127-163 okunması
15) • Dönem içinde öğrenilen bilgileri hatırlar • Uluslararası güvenliğin gündeminin nasıl değiştiğini tartışır • Savaşın değişen sebeplerini tartışır • Savaşın değişen etkilerini tartışır • Güncel çatışma sebeplerini tartışır • Ulus devletin yükselişinin güvenlik gündemini nasıl şekillendirdiğini tartışır • Gelişen silah teknolojisinin uluslararası güvenliği nasıl şekillendirdiğini tartışır • Devletdışı tehditleri örnekler • İnsani güvenliğin uluslararası güvenlikteki yerini örnekler • Uluslararsı güvenliğin yakın gelecekteki gündemini tartışır
15) • Dönem içinde öğrenilen bilgileri hatırlar • Uluslararası güvenliğin gündeminin nasıl değiştiğini tartışır • Savaşın değişen sebeplerini tartışır • Savaşın değişen etkilerini tartışır • Güncel çatışma sebeplerini tartışır • Ulus devletin yükselişinin güvenlik gündemini nasıl şekillendirdiğini tartışır • Gelişen silah teknolojisinin uluslararası güvenliği nasıl şekillendirdiğini tartışır • Devletdışı tehditleri örnekler • İnsani güvenliğin uluslararası güvenlikteki yerini örnekler • Uluslararsı güvenliğin yakın gelecekteki gündemini tartışır

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Roland Dannareuther International Security: The Contemporary Agenda (2013) Polity 2nd Edition ISBN-10: 0745653774

Dedeoğlu, Beril. (2014) Uluslararası Güvenlik ve Strateji. Yeniyüzyıl Yayınları
Balta Paker, Evren. (2012) Küresel Güvenlik Kompleksi. İletişim Yayınları
Çiçekçi, Ceyhun. (2012) Uluslararası Güvenlik Çalışmaları. Kriter Yayınları
Diğer Kaynaklar: Yok-None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

2

2

3

3

4

4

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 25
Sunum 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 30 30
Sunum / Seminer 30 60
Ara Sınavlar 30 60
Final 30 30
Toplam İş Yükü 180