Uİ512 Türkiye'de Siyasi Partilerİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: Uİ512
Ders İsmi: Türkiye'de Siyasi Partiler
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. MEHMET KABASAKAL
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin, Türk siyasal yaşamını daha iyi tanıyıp siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları olan partiler, yapıları ve işleyişleri hakkında bilgilenmelerini ve siyasal yaşamın partilerle ilgili sorunlarına çözümler geliştirebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derslerde, dünyada siyasal partiler sistemindeki değişim incelenerek siyasal kültürümüzün biçimlendirdiği siyaset ortamı ve tarihsel gelişme içinde Türkiye’de siyasal partiler ele alınır.
Dersin İçeriği: 1908’den bu yana Türkiye’de Siyaset; 1923 Devrimi; Tek Parti Dönemi; Çok Partili Döneme Geçiş; Anayasalar ve Siyasi Partiler Kanunları; Toplumsal Değişim ve Siyasi Partiler; Yerel Yönetimler ve Siyasi Partiler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Türk siyasal hayatını tanır
2) • Türk siyasal hayatını tanır
3) • Türk siyasal hayatını tanır
4) • Siyasal aktörleri ve parti sistemlerini tanır
5) • Siyasal aktörleri ve parti sistemlerini tanır
6) • Siyasal aktörleri ve parti sistemlerini tanır
7) • Türkiye’deki siyasal parti sisteminin oluşumunu ve gelişimini inceler
8) • Türkiye’deki siyasal parti sisteminin oluşumunu ve gelişimini inceler
9) • Türkiye’deki siyasal parti sisteminin oluşumunu ve gelişimini inceler
10) • Türkiye’deki siyasal partilerin yapılarını ve işleyişlerini açıklar
11) • Türkiye’deki siyasal partilerin yapılarını ve işleyişlerini açıklar
12) • Türkiye’deki siyasal partilerin yapılarını ve işleyişlerini açıklar
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersin içeriğini açıklar • Ders kitapları ve ekstra ders materyalleri hakkında bilgilendirir • Ders programını açıklar • Not ve değerlendirme sistemini açıklar • Siyasal aktörleri inceler • Dersin kavramsal çerçevesini belirler • İzleğin içeriğini açıklar • Ders kitapları ve yazarlarının önemini açıklar • Ekstra ders materyallerini sıralar • Türkiye’deki siyasal aktörleri tanır Okuma: Özbudun (2011), s. 3-10. Kabasakal (1991), s. 11-21.
1) • Dersin içeriğini açıklar • Ders kitapları ve ekstra ders materyalleri hakkında bilgilendirir • Ders programını açıklar • Not ve değerlendirme sistemini açıklar • Siyasal aktörleri inceler • Dersin kavramsal çerçevesini belirler • İzleğin içeriğini açıklar • Ders kitapları ve yazarlarının önemini açıklar • Ekstra ders materyallerini sıralar • Türkiye’deki siyasal aktörleri tanır Okuma: Özbudun (2011), s. 3-10. Kabasakal (1991), s. 11-21.
1) • Dersin içeriğini açıklar • Ders kitapları ve ekstra ders materyalleri hakkında bilgilendirir • Ders programını açıklar • Not ve değerlendirme sistemini açıklar • Siyasal aktörleri inceler • Dersin kavramsal çerçevesini belirler • İzleğin içeriğini açıklar • Ders kitapları ve yazarlarının önemini açıklar • Ekstra ders materyallerini sıralar • Türkiye’deki siyasal aktörleri tanır Okuma: Özbudun (2011), s. 3-10. Kabasakal (1991), s. 11-21.
2) • Siyasi parti sistemlerini açıklar • Siyasal sistemin işleyişini inceler • Siyasi parti kavramını tanımlar • Siyasal partilerin oluşumunu tanır • Siyasi partilerin işlevlerini ve işleyişlerini tartışır • Türkiye’deki siyasal parti sistemini inceler • Türkiye’deki siyasal sistemin içeriğini ve işleyişini tanır • Türkiye’deki siyasal partilerin oluşumunu tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin işlevlerini işleyişlerini tanır • Türkiye’deki siyasal partileri karşılaştırır Okuma: Çarkoğlu (2000), s.104-113
2) • Siyasi parti sistemlerini açıklar • Siyasal sistemin işleyişini inceler • Siyasi parti kavramını tanımlar • Siyasal partilerin oluşumunu tanır • Siyasi partilerin işlevlerini ve işleyişlerini tartışır • Türkiye’deki siyasal parti sistemini inceler • Türkiye’deki siyasal sistemin içeriğini ve işleyişini tanır • Türkiye’deki siyasal partilerin oluşumunu tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin işlevlerini işleyişlerini tanır • Türkiye’deki siyasal partileri karşılaştırır Okuma: Çarkoğlu (2000), s.104-113
2) • Siyasi parti sistemlerini açıklar • Siyasal sistemin işleyişini inceler • Siyasi parti kavramını tanımlar • Siyasal partilerin oluşumunu tanır • Siyasi partilerin işlevlerini ve işleyişlerini tartışır • Türkiye’deki siyasal parti sistemini inceler • Türkiye’deki siyasal sistemin içeriğini ve işleyişini tanır • Türkiye’deki siyasal partilerin oluşumunu tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin işlevlerini işleyişlerini tanır • Türkiye’deki siyasal partileri karşılaştırır Okuma: Çarkoğlu (2000), s.104-113
3) • Siyasal partilerin görevlerini tanımlar • Siyasal Partiler Kanunu üzerinden Türkiye’deki siyasal partilerin teşkilatlanmasını inceler • Siyasal Partiler Kanunu üzerinden Türkiye’deki siyasal partilere üye olma şartlarını sıralar • Türkiye’deki siyasal partilerin iç yönetim mekanizmalarını tanır • Türkiye’deki siyasal partilerin yönetimlerini parti tüzükleri üzerinden karşılaştırır • Türkiye siyasal parti sisteminin sorunlarını inceler • Türkiye’deki siyasal partilerin örgütlenmesini demokrasi bağlamında tartışır • Türkiye’de siyasal partilere üye olma şartlarını sınıfsallık bağlamında tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin yönetim mekanizmalarının demokrasi ile olan ilişkisini karşılaştırır • Türkiye’deki siyasal parti örgütlenmesindeki değişimleri tarihsel bir perspektifle açıklar Okuma: Çarkoğlu (2000), s.33-56, s.75-104.
3) • Siyasal partilerin görevlerini tanımlar • Siyasal Partiler Kanunu üzerinden Türkiye’deki siyasal partilerin teşkilatlanmasını inceler • Siyasal Partiler Kanunu üzerinden Türkiye’deki siyasal partilere üye olma şartlarını sıralar • Türkiye’deki siyasal partilerin iç yönetim mekanizmalarını tanır • Türkiye’deki siyasal partilerin yönetimlerini parti tüzükleri üzerinden karşılaştırır • Türkiye siyasal parti sisteminin sorunlarını inceler • Türkiye’deki siyasal partilerin örgütlenmesini demokrasi bağlamında tartışır • Türkiye’de siyasal partilere üye olma şartlarını sınıfsallık bağlamında tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin yönetim mekanizmalarının demokrasi ile olan ilişkisini karşılaştırır • Türkiye’deki siyasal parti örgütlenmesindeki değişimleri tarihsel bir perspektifle açıklar Okuma: Çarkoğlu (2000), s.33-56, s.75-104.
3) • Siyasal partilerin görevlerini tanımlar • Siyasal Partiler Kanunu üzerinden Türkiye’deki siyasal partilerin teşkilatlanmasını inceler • Siyasal Partiler Kanunu üzerinden Türkiye’deki siyasal partilere üye olma şartlarını sıralar • Türkiye’deki siyasal partilerin iç yönetim mekanizmalarını tanır • Türkiye’deki siyasal partilerin yönetimlerini parti tüzükleri üzerinden karşılaştırır • Türkiye siyasal parti sisteminin sorunlarını inceler • Türkiye’deki siyasal partilerin örgütlenmesini demokrasi bağlamında tartışır • Türkiye’de siyasal partilere üye olma şartlarını sınıfsallık bağlamında tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin yönetim mekanizmalarının demokrasi ile olan ilişkisini karşılaştırır • Türkiye’deki siyasal parti örgütlenmesindeki değişimleri tarihsel bir perspektifle açıklar Okuma: Çarkoğlu (2000), s.33-56, s.75-104.
4) • Demokratik siyasal sistemleri tanımlar • Demokratik siyasal sistemlerde parti içi yönetimin esaslarını sıralar • Siyasal partilerin teşkilatlanmasını demokrasi bağlamında tartışır • Siyasal parti liderliğini otoriterlik ve demokratlık üzerinden karşılaştırır • Siyasal parti liderinin partideki haklarını inceleyerek parti içi demokrasi kavramını tanır • Türkiye’deki siyasal parti sistemi demokrasi bağlamında tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin iç yönetimlerini karşılaştırır • Türkiye’deki siyasal partilerin, parti liderliğine biçtiği rolü değerlendirir • Türkiye’deki siyasal parti liderlerinin görevlerini demokratik işlerlik bağlamında tartışır • Türkiye’deki partilerin parti içi demokrasiyi ne derece işletmekte olduklarını tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 10-19. Kabasakal (1991), s. 23-76.
4) • Demokratik siyasal sistemleri tanımlar • Demokratik siyasal sistemlerde parti içi yönetimin esaslarını sıralar • Siyasal partilerin teşkilatlanmasını demokrasi bağlamında tartışır • Siyasal parti liderliğini otoriterlik ve demokratlık üzerinden karşılaştırır • Siyasal parti liderinin partideki haklarını inceleyerek parti içi demokrasi kavramını tanır • Türkiye’deki siyasal parti sistemi demokrasi bağlamında tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin iç yönetimlerini karşılaştırır • Türkiye’deki siyasal partilerin, parti liderliğine biçtiği rolü değerlendirir • Türkiye’deki siyasal parti liderlerinin görevlerini demokratik işlerlik bağlamında tartışır • Türkiye’deki partilerin parti içi demokrasiyi ne derece işletmekte olduklarını tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 10-19. Kabasakal (1991), s. 23-76.
4) • Demokratik siyasal sistemleri tanımlar • Demokratik siyasal sistemlerde parti içi yönetimin esaslarını sıralar • Siyasal partilerin teşkilatlanmasını demokrasi bağlamında tartışır • Siyasal parti liderliğini otoriterlik ve demokratlık üzerinden karşılaştırır • Siyasal parti liderinin partideki haklarını inceleyerek parti içi demokrasi kavramını tanır • Türkiye’deki siyasal parti sistemi demokrasi bağlamında tartışır • Türkiye’deki siyasal partilerin iç yönetimlerini karşılaştırır • Türkiye’deki siyasal partilerin, parti liderliğine biçtiği rolü değerlendirir • Türkiye’deki siyasal parti liderlerinin görevlerini demokratik işlerlik bağlamında tartışır • Türkiye’deki partilerin parti içi demokrasiyi ne derece işletmekte olduklarını tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 10-19. Kabasakal (1991), s. 23-76.
5) • İkinci Mahmut dönemi ile başlayan, 19. yüzyıl boyunca devam eden Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme hareketlerini değerlendirir • 1876’daki ilan edilen Birinci Meşrutiyet’in klasik Osmanlı siyasal yönetim biçimine getirdiği farklılıklar sıralanır • Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler üzerinden siyasal anlamda 19. Yüzyıl Osmanlısı’nda üretilen entelektüel faaliyet incelenir • İkinci Meşrutiyet’in siyasal parti sistemi açısından sundukları değerlendirir • İkinci Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan siyasal partiler ve yapılan seçimler incelenir • 19. Yüzyılda başlayan modernleşme hareketlerinin Osmanlı yönetim yapısında ortaya çıkardığı yenilikler incelenir • Birinci Meşrutiyet’le ortaya çıkan parlamentonun yapısı değerlendirir • Yeni Osmanlılar’ın Birinci Meşrutiyet’le, Jön Türkler’in İkinci Meşrutiyet’le olan ilişkilerini karşılaştırır • Jön Türkler üzerinden İttihat ve Terakki Partisi’nin ortaya çıkışını ve İkinci Meşrutiyet boyunca bulunduğu pozisyonu inceler • Prens Sebahhatin’in Adem-i Merkeziyetçiliğini ve Osmanlı’da kurulan ilk muhalefet partisi olan Ahrar Fırkası’nı tanır Okuma: Özbudun (2011), s. 19-21. Kabasakal (1991), s. 77-110.
5) • İkinci Mahmut dönemi ile başlayan, 19. yüzyıl boyunca devam eden Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme hareketlerini değerlendirir • 1876’daki ilan edilen Birinci Meşrutiyet’in klasik Osmanlı siyasal yönetim biçimine getirdiği farklılıklar sıralanır • Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler üzerinden siyasal anlamda 19. Yüzyıl Osmanlısı’nda üretilen entelektüel faaliyet incelenir • İkinci Meşrutiyet’in siyasal parti sistemi açısından sundukları değerlendirir • İkinci Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan siyasal partiler ve yapılan seçimler incelenir • 19. Yüzyılda başlayan modernleşme hareketlerinin Osmanlı yönetim yapısında ortaya çıkardığı yenilikler incelenir • Birinci Meşrutiyet’le ortaya çıkan parlamentonun yapısı değerlendirir • Yeni Osmanlılar’ın Birinci Meşrutiyet’le, Jön Türkler’in İkinci Meşrutiyet’le olan ilişkilerini karşılaştırır • Jön Türkler üzerinden İttihat ve Terakki Partisi’nin ortaya çıkışını ve İkinci Meşrutiyet boyunca bulunduğu pozisyonu inceler • Prens Sebahhatin’in Adem-i Merkeziyetçiliğini ve Osmanlı’da kurulan ilk muhalefet partisi olan Ahrar Fırkası’nı tanır Okuma: Özbudun (2011), s. 19-21. Kabasakal (1991), s. 77-110.
5) • İkinci Mahmut dönemi ile başlayan, 19. yüzyıl boyunca devam eden Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme hareketlerini değerlendirir • 1876’daki ilan edilen Birinci Meşrutiyet’in klasik Osmanlı siyasal yönetim biçimine getirdiği farklılıklar sıralanır • Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler üzerinden siyasal anlamda 19. Yüzyıl Osmanlısı’nda üretilen entelektüel faaliyet incelenir • İkinci Meşrutiyet’in siyasal parti sistemi açısından sundukları değerlendirir • İkinci Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan siyasal partiler ve yapılan seçimler incelenir • 19. Yüzyılda başlayan modernleşme hareketlerinin Osmanlı yönetim yapısında ortaya çıkardığı yenilikler incelenir • Birinci Meşrutiyet’le ortaya çıkan parlamentonun yapısı değerlendirir • Yeni Osmanlılar’ın Birinci Meşrutiyet’le, Jön Türkler’in İkinci Meşrutiyet’le olan ilişkilerini karşılaştırır • Jön Türkler üzerinden İttihat ve Terakki Partisi’nin ortaya çıkışını ve İkinci Meşrutiyet boyunca bulunduğu pozisyonu inceler • Prens Sebahhatin’in Adem-i Merkeziyetçiliğini ve Osmanlı’da kurulan ilk muhalefet partisi olan Ahrar Fırkası’nı tanır Okuma: Özbudun (2011), s. 19-21. Kabasakal (1991), s. 77-110.
6) • İkinci Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkan Kurtuluş Savaşı dönemini inceler • TBMM’nin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan parti sistemini tanır • Birinci Meclis’te yer alan grupları tanır • CHF’den farklı olarak ortaya çıkan muhalefet partilerini tanır • Takrir-i Sükun Kanunu ile sistemin tek parti rejimine evrilişini değerlendirir • Kurtuluş Savaşı dönemindeki siyasal yapının içeriğini inceler • TBMM’nin açılması ile ortaya çıkan yeni işleyişin, İkinci Meşrutiyet döneminin yapısıyla devamlılıklar ve kopuşlar içerip içermediğini tartışır • Birinci Meclis’te yaşanan Birinci Grup-İkinci Grup tartışmasını inceler • Birinci Meclis’teki İkinci Grup ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasındaki ilişkiyi tanır • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması sonrası ortaya çıkan siyasi ortamı değerlendirir Okuma: Özbudun (2011), s. 21-25. Kabasakal (1991), s. 111-162.
6) • İkinci Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkan Kurtuluş Savaşı dönemini inceler • TBMM’nin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan parti sistemini tanır • Birinci Meclis’te yer alan grupları tanır • CHF’den farklı olarak ortaya çıkan muhalefet partilerini tanır • Takrir-i Sükun Kanunu ile sistemin tek parti rejimine evrilişini değerlendirir • Kurtuluş Savaşı dönemindeki siyasal yapının içeriğini inceler • TBMM’nin açılması ile ortaya çıkan yeni işleyişin, İkinci Meşrutiyet döneminin yapısıyla devamlılıklar ve kopuşlar içerip içermediğini tartışır • Birinci Meclis’te yaşanan Birinci Grup-İkinci Grup tartışmasını inceler • Birinci Meclis’teki İkinci Grup ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasındaki ilişkiyi tanır • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması sonrası ortaya çıkan siyasi ortamı değerlendirir Okuma: Özbudun (2011), s. 21-25. Kabasakal (1991), s. 111-162.
6) • İkinci Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkan Kurtuluş Savaşı dönemini inceler • TBMM’nin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan parti sistemini tanır • Birinci Meclis’te yer alan grupları tanır • CHF’den farklı olarak ortaya çıkan muhalefet partilerini tanır • Takrir-i Sükun Kanunu ile sistemin tek parti rejimine evrilişini değerlendirir • Kurtuluş Savaşı dönemindeki siyasal yapının içeriğini inceler • TBMM’nin açılması ile ortaya çıkan yeni işleyişin, İkinci Meşrutiyet döneminin yapısıyla devamlılıklar ve kopuşlar içerip içermediğini tartışır • Birinci Meclis’te yaşanan Birinci Grup-İkinci Grup tartışmasını inceler • Birinci Meclis’teki İkinci Grup ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasındaki ilişkiyi tanır • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması sonrası ortaya çıkan siyasi ortamı değerlendirir Okuma: Özbudun (2011), s. 21-25. Kabasakal (1991), s. 111-162.
7) • Tek parti sistemini tanır • Türkiye’de tek parti döneminde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirir • Takrir-i Sükun Kanunu’nun öncesi ve sonrası üzerinden dönemselleştirme yaparak TBMM’deki siyasal parti sistemini tartışır • İkinci Meşrutiyet döneminin siyasal sistemi ile TBMM’nin ortaya çıkardığı siyasal sistemi karşılaştırır • Çok partili hayata geçiş öncesi yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirir • Türkiye’de tek parti döneminde yaşanan reformları tanır • Tek parti döneminde gerçekleştirilen reformların siyasal sistem açısından taşıdığı anlamı inceler • 1924 Anayasası’nın hazırlanışını ve içeriğini tartışır • Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve kapatılışını açıklar • Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanması sonrası oluşan parti-devlet bütünleşmesi üzerinden Türk siyasal sistemini tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 29-36. Kabasakal (1991), s. 163-224.
7) • Tek parti sistemini tanır • Türkiye’de tek parti döneminde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirir • Takrir-i Sükun Kanunu’nun öncesi ve sonrası üzerinden dönemselleştirme yaparak TBMM’deki siyasal parti sistemini tartışır • İkinci Meşrutiyet döneminin siyasal sistemi ile TBMM’nin ortaya çıkardığı siyasal sistemi karşılaştırır • Çok partili hayata geçiş öncesi yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirir • Türkiye’de tek parti döneminde yaşanan reformları tanır • Tek parti döneminde gerçekleştirilen reformların siyasal sistem açısından taşıdığı anlamı inceler • 1924 Anayasası’nın hazırlanışını ve içeriğini tartışır • Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve kapatılışını açıklar • Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanması sonrası oluşan parti-devlet bütünleşmesi üzerinden Türk siyasal sistemini tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 29-36. Kabasakal (1991), s. 163-224.
7) • Tek parti sistemini tanır • Türkiye’de tek parti döneminde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirir • Takrir-i Sükun Kanunu’nun öncesi ve sonrası üzerinden dönemselleştirme yaparak TBMM’deki siyasal parti sistemini tartışır • İkinci Meşrutiyet döneminin siyasal sistemi ile TBMM’nin ortaya çıkardığı siyasal sistemi karşılaştırır • Çok partili hayata geçiş öncesi yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirir • Türkiye’de tek parti döneminde yaşanan reformları tanır • Tek parti döneminde gerçekleştirilen reformların siyasal sistem açısından taşıdığı anlamı inceler • 1924 Anayasası’nın hazırlanışını ve içeriğini tartışır • Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve kapatılışını açıklar • Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanması sonrası oluşan parti-devlet bütünleşmesi üzerinden Türk siyasal sistemini tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 29-36. Kabasakal (1991), s. 163-224.
8) • Demokrasinin temel ilkelerini tanımlar • Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk ilkeleri arasındaki ilişkiyi inceler • Çok parti sistemi ile demokrasi arasındaki ilişkiyi tartışır • Demokratik sistemlerde denge ve kontrol aygıtlarının önemini ayrıştırır • Türkiye’de ortaya çıkan çok partili sistemin demokrasinin temel ilkelerini ne derecede karşıladığını tartışır • Demokrat Parti’nin ortaya çıkışını hazırlayan koşulları değerlendirir • Çok partili hayata geçişle beraber Türkiye’deki siyasal sistemin kazandığı yeni boyutu tanır • 1950-60 yılları arasında sürmüş olan DP iktidarını tanır • 1950’lerin ikinci yarısından itibaren iktidar partisinin artan baskıcı yönetimini değerlendirir • DP’nin iç yönetiminin parti içi demokrasiye uygunluğunu tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 36-39.
8) • Demokrasinin temel ilkelerini tanımlar • Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk ilkeleri arasındaki ilişkiyi inceler • Çok parti sistemi ile demokrasi arasındaki ilişkiyi tartışır • Demokratik sistemlerde denge ve kontrol aygıtlarının önemini ayrıştırır • Türkiye’de ortaya çıkan çok partili sistemin demokrasinin temel ilkelerini ne derecede karşıladığını tartışır • Demokrat Parti’nin ortaya çıkışını hazırlayan koşulları değerlendirir • Çok partili hayata geçişle beraber Türkiye’deki siyasal sistemin kazandığı yeni boyutu tanır • 1950-60 yılları arasında sürmüş olan DP iktidarını tanır • 1950’lerin ikinci yarısından itibaren iktidar partisinin artan baskıcı yönetimini değerlendirir • DP’nin iç yönetiminin parti içi demokrasiye uygunluğunu tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 36-39.
8) • Demokrasinin temel ilkelerini tanımlar • Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk ilkeleri arasındaki ilişkiyi inceler • Çok parti sistemi ile demokrasi arasındaki ilişkiyi tartışır • Demokratik sistemlerde denge ve kontrol aygıtlarının önemini ayrıştırır • Türkiye’de ortaya çıkan çok partili sistemin demokrasinin temel ilkelerini ne derecede karşıladığını tartışır • Demokrat Parti’nin ortaya çıkışını hazırlayan koşulları değerlendirir • Çok partili hayata geçişle beraber Türkiye’deki siyasal sistemin kazandığı yeni boyutu tanır • 1950-60 yılları arasında sürmüş olan DP iktidarını tanır • 1950’lerin ikinci yarısından itibaren iktidar partisinin artan baskıcı yönetimini değerlendirir • DP’nin iç yönetiminin parti içi demokrasiye uygunluğunu tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 36-39.
9) • Vize sınavı ile öğrenilenler değerlendirilir • Farklı siyasal sistemleri karşılaştırır • 19. Yüzyıl Osmanlısı’ndaki modernleşme hareketlerini, siyasal sistemi değiştirmeleri bağlamında inceler • TBMM’nin kurulması sonrasında ortaya çıkan siyasal partileri açıklar • Türkiye’de çok partili hayata geçişi demokrasinin temel ilkeleri bağlamında tartışır • Vize Sınavı • Türkiye’deki siyasal parti sistemini tarihsel biçimde değerlendirir • Birinci Meşrutiyet ve İkinci Meşrutiyet arasındaki farkları, sundukları siyasi yapı açısından karşılaştırır • Cumhuriyet Halk Fırkası’nı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı karşılaştırır • Demokrat Parti iktidarı dönemini inceler ve siyasal sistemin demokratikliğini tartışır
9) • Vize sınavı ile öğrenilenler değerlendirilir • Farklı siyasal sistemleri karşılaştırır • 19. Yüzyıl Osmanlısı’ndaki modernleşme hareketlerini, siyasal sistemi değiştirmeleri bağlamında inceler • TBMM’nin kurulması sonrasında ortaya çıkan siyasal partileri açıklar • Türkiye’de çok partili hayata geçişi demokrasinin temel ilkeleri bağlamında tartışır • Vize Sınavı • Türkiye’deki siyasal parti sistemini tarihsel biçimde değerlendirir • Birinci Meşrutiyet ve İkinci Meşrutiyet arasındaki farkları, sundukları siyasi yapı açısından karşılaştırır • Cumhuriyet Halk Fırkası’nı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı karşılaştırır • Demokrat Parti iktidarı dönemini inceler ve siyasal sistemin demokratikliğini tartışır
9) • Vize sınavı ile öğrenilenler değerlendirilir • Farklı siyasal sistemleri karşılaştırır • 19. Yüzyıl Osmanlısı’ndaki modernleşme hareketlerini, siyasal sistemi değiştirmeleri bağlamında inceler • TBMM’nin kurulması sonrasında ortaya çıkan siyasal partileri açıklar • Türkiye’de çok partili hayata geçişi demokrasinin temel ilkeleri bağlamında tartışır • Vize Sınavı • Türkiye’deki siyasal parti sistemini tarihsel biçimde değerlendirir • Birinci Meşrutiyet ve İkinci Meşrutiyet arasındaki farkları, sundukları siyasi yapı açısından karşılaştırır • Cumhuriyet Halk Fırkası’nı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı karşılaştırır • Demokrat Parti iktidarı dönemini inceler ve siyasal sistemin demokratikliğini tartışır
10) • 1961-71 yılları arasındaki darbe sonrası dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 27 Mayıs 1960 darbesi ile sivil yönetimin askıya alınmasını inceler • 1961 Anayasası’nın getirdiği çift meclisli siyasal yapıyı tanır • 1961 Anayasası’nın sunduğu görece özgürlük ortamında ortaya çıkan siyasal partileri tanır • 1960’larda kurulan koalisyon hükümetlerinin yoğunlaştığı politik ve ekonomik konuları tanır • 1961-71 yılları arasındaki darbe sonrası dönemde Türkiye’deki siyasal partileri inceler • Demokrat Parti’nin devamı niteliğindeki Adalet Partisi’nin yönetim mekanizmasını, 1961-71 yılları arasındaki pozisyonunu değerlendirir • Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşunu, mecliste yer buluşunu ve etkili muhalefetini inceler • Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1961-71 periyodundaki yapısını tartışır • Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin kuruluşunu ve üye profilini inceler Okuma: Özbudun (2011), s. 39-43.
10) • 1961-71 yılları arasındaki darbe sonrası dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 27 Mayıs 1960 darbesi ile sivil yönetimin askıya alınmasını inceler • 1961 Anayasası’nın getirdiği çift meclisli siyasal yapıyı tanır • 1961 Anayasası’nın sunduğu görece özgürlük ortamında ortaya çıkan siyasal partileri tanır • 1960’larda kurulan koalisyon hükümetlerinin yoğunlaştığı politik ve ekonomik konuları tanır • 1961-71 yılları arasındaki darbe sonrası dönemde Türkiye’deki siyasal partileri inceler • Demokrat Parti’nin devamı niteliğindeki Adalet Partisi’nin yönetim mekanizmasını, 1961-71 yılları arasındaki pozisyonunu değerlendirir • Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşunu, mecliste yer buluşunu ve etkili muhalefetini inceler • Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1961-71 periyodundaki yapısını tartışır • Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin kuruluşunu ve üye profilini inceler Okuma: Özbudun (2011), s. 39-43.
10) • 1961-71 yılları arasındaki darbe sonrası dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 27 Mayıs 1960 darbesi ile sivil yönetimin askıya alınmasını inceler • 1961 Anayasası’nın getirdiği çift meclisli siyasal yapıyı tanır • 1961 Anayasası’nın sunduğu görece özgürlük ortamında ortaya çıkan siyasal partileri tanır • 1960’larda kurulan koalisyon hükümetlerinin yoğunlaştığı politik ve ekonomik konuları tanır • 1961-71 yılları arasındaki darbe sonrası dönemde Türkiye’deki siyasal partileri inceler • Demokrat Parti’nin devamı niteliğindeki Adalet Partisi’nin yönetim mekanizmasını, 1961-71 yılları arasındaki pozisyonunu değerlendirir • Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşunu, mecliste yer buluşunu ve etkili muhalefetini inceler • Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1961-71 periyodundaki yapısını tartışır • Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin kuruluşunu ve üye profilini inceler Okuma: Özbudun (2011), s. 39-43.
11) • 1971-80 yılları arasındaki askeri darbe sonrası dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını inceler • Darbe sonrasında Nihat Erim başkanlığında kurulan partiler üstü hükümeti inceler • 1973 seçimleri sonrasında mecliste sandalyeye sahip olan partileri değerlendirir • 1977 seçimler sonrası oluşan meclis profilini inceler • Partilerin yereldeki örgütlenme stratejilerini açıklar • 1971’den 1980 darbesine kadar geçen dönemde Türkiye’deki siyasal partileri değerlendirir • 1971’de kurulan partiler üstü hükümetin yapısını demokrasi ve otoriterlik bağlamında tartışır • Türkiye siyasetinde siyasal İslam’ın ortaya çıkışını, Milli Nizam Partisi’nin kuruluşu ve devamı olan Milli Selamet Partisi’nin gelişimi paralelinde değerlendirir • 1960 ve 1971 darbeleri sonrasındaki siyasal partilerin durumunu karşılaştırır • 1980 darbesi öncesinde Türkiye’deki ekonomik, politik ve toplumsal yapıyı inceler Read: Zürcher (2004), pp. 278-338.
11) • 1971-80 yılları arasındaki askeri darbe sonrası dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını inceler • Darbe sonrasında Nihat Erim başkanlığında kurulan partiler üstü hükümeti inceler • 1973 seçimleri sonrasında mecliste sandalyeye sahip olan partileri değerlendirir • 1977 seçimler sonrası oluşan meclis profilini inceler • Partilerin yereldeki örgütlenme stratejilerini açıklar • 1971’den 1980 darbesine kadar geçen dönemde Türkiye’deki siyasal partileri değerlendirir • 1971’de kurulan partiler üstü hükümetin yapısını demokrasi ve otoriterlik bağlamında tartışır • Türkiye siyasetinde siyasal İslam’ın ortaya çıkışını, Milli Nizam Partisi’nin kuruluşu ve devamı olan Milli Selamet Partisi’nin gelişimi paralelinde değerlendirir • 1960 ve 1971 darbeleri sonrasındaki siyasal partilerin durumunu karşılaştırır • 1980 darbesi öncesinde Türkiye’deki ekonomik, politik ve toplumsal yapıyı inceler Read: Zürcher (2004), pp. 278-338.
11) • 1971-80 yılları arasındaki askeri darbe sonrası dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını inceler • Darbe sonrasında Nihat Erim başkanlığında kurulan partiler üstü hükümeti inceler • 1973 seçimleri sonrasında mecliste sandalyeye sahip olan partileri değerlendirir • 1977 seçimler sonrası oluşan meclis profilini inceler • Partilerin yereldeki örgütlenme stratejilerini açıklar • 1971’den 1980 darbesine kadar geçen dönemde Türkiye’deki siyasal partileri değerlendirir • 1971’de kurulan partiler üstü hükümetin yapısını demokrasi ve otoriterlik bağlamında tartışır • Türkiye siyasetinde siyasal İslam’ın ortaya çıkışını, Milli Nizam Partisi’nin kuruluşu ve devamı olan Milli Selamet Partisi’nin gelişimi paralelinde değerlendirir • 1960 ve 1971 darbeleri sonrasındaki siyasal partilerin durumunu karşılaştırır • 1980 darbesi öncesinde Türkiye’deki ekonomik, politik ve toplumsal yapıyı inceler Read: Zürcher (2004), pp. 278-338.
12) • 1980-2002 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 12 Eylül 1980 darbesi ile sivil yönetimin askıya alınmasını ve oluşan askeri hükümeti inceler • 1980’ler ve 90’larda kurulan yeni partileri açıklar • 28 Şubat 1997 askeri muhtıra sonrası kapatılan partileri ve yaşanan siyasal değişimi tartışır • Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşuna zemin hazırlayan siyasal gelişmeleri değerlendirir • Kürt siyasal hareketindeki siyasi figürlerlerin Türkiye siyasi sahnesine çıkmasını, bu dönemde yer aldıkları ve kurdukları partileri inceler • 1980-2002 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal partileri inceler • CHP’nin yeni dönemdeki yönetimini ve işleyişini değerlendirir • Bülent Ecevit başkanlığında kurulan Demokratik Sol Parti’nin yönetimini, tüzüğünü ve söz konusu dönemde gerçekleşen seçimlerdeki başarı ve başarısızlıklarını açıklar • Milli Selamet Partisi’nin devamı niteliğindeki Refah Partisi’nin kuruluşunu ve 90’lardaki yükselişini ve 28 Şubat sonrası kapatılmasını tartışır • ANAP ve DYP’nin siyasal pozisyonlarını ve söz konusu dönemde gerçekleşen seçimlerdeki oy oranlarını inceler Okuma: Özbudun (2011), s. 46-65.
12) • 1980-2002 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 12 Eylül 1980 darbesi ile sivil yönetimin askıya alınmasını ve oluşan askeri hükümeti inceler • 1980’ler ve 90’larda kurulan yeni partileri açıklar • 28 Şubat 1997 askeri muhtıra sonrası kapatılan partileri ve yaşanan siyasal değişimi tartışır • Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşuna zemin hazırlayan siyasal gelişmeleri değerlendirir • Kürt siyasal hareketindeki siyasi figürlerlerin Türkiye siyasi sahnesine çıkmasını, bu dönemde yer aldıkları ve kurdukları partileri inceler • 1980-2002 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal partileri inceler • CHP’nin yeni dönemdeki yönetimini ve işleyişini değerlendirir • Bülent Ecevit başkanlığında kurulan Demokratik Sol Parti’nin yönetimini, tüzüğünü ve söz konusu dönemde gerçekleşen seçimlerdeki başarı ve başarısızlıklarını açıklar • Milli Selamet Partisi’nin devamı niteliğindeki Refah Partisi’nin kuruluşunu ve 90’lardaki yükselişini ve 28 Şubat sonrası kapatılmasını tartışır • ANAP ve DYP’nin siyasal pozisyonlarını ve söz konusu dönemde gerçekleşen seçimlerdeki oy oranlarını inceler Okuma: Özbudun (2011), s. 46-65.
12) • 1980-2002 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 12 Eylül 1980 darbesi ile sivil yönetimin askıya alınmasını ve oluşan askeri hükümeti inceler • 1980’ler ve 90’larda kurulan yeni partileri açıklar • 28 Şubat 1997 askeri muhtıra sonrası kapatılan partileri ve yaşanan siyasal değişimi tartışır • Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşuna zemin hazırlayan siyasal gelişmeleri değerlendirir • Kürt siyasal hareketindeki siyasi figürlerlerin Türkiye siyasi sahnesine çıkmasını, bu dönemde yer aldıkları ve kurdukları partileri inceler • 1980-2002 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal partileri inceler • CHP’nin yeni dönemdeki yönetimini ve işleyişini değerlendirir • Bülent Ecevit başkanlığında kurulan Demokratik Sol Parti’nin yönetimini, tüzüğünü ve söz konusu dönemde gerçekleşen seçimlerdeki başarı ve başarısızlıklarını açıklar • Milli Selamet Partisi’nin devamı niteliğindeki Refah Partisi’nin kuruluşunu ve 90’lardaki yükselişini ve 28 Şubat sonrası kapatılmasını tartışır • ANAP ve DYP’nin siyasal pozisyonlarını ve söz konusu dönemde gerçekleşen seçimlerdeki oy oranlarını inceler Okuma: Özbudun (2011), s. 46-65.
13) • 2002-2011 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 2002 yılında kurulan AKP’nin geçmiş partilerle olan ilişkisini tartışır • Siyasal İslam’ın 1980 sonrası dönüşen karakterinin 2000’deki yansımalarını Türkiye bağlamında inceler • AKP hükümetleri dönemindeki ana muhalefet partisi CHP’nin işlevini ve işleyişini değerlendirir • Kürt siyasetinin TBMM’deki temsiliyetinin toplumsal ve siyasi yansımalarını inceler • 2002-2011 yılları arasında kurulan AKP hükümetlerini demokrasi ve otoriterlik açısından karşılaştırır • AKP’nin parti tüzüğünü ve üye profilini değerlendirir • Küresel ekonomi ve siyasetin Türkiye siyasetindeki yansımalarını tartışır • 27 Nisan 2007 e-muhtıranın Türkiye siyasetine olan etkileri değerlendirir • Ordu-siyaset ilişkisinin 2007 sonrası dönüşümünü tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 66-87.
13) • 2002-2011 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 2002 yılında kurulan AKP’nin geçmiş partilerle olan ilişkisini tartışır • Siyasal İslam’ın 1980 sonrası dönüşen karakterinin 2000’deki yansımalarını Türkiye bağlamında inceler • AKP hükümetleri dönemindeki ana muhalefet partisi CHP’nin işlevini ve işleyişini değerlendirir • Kürt siyasetinin TBMM’deki temsiliyetinin toplumsal ve siyasi yansımalarını inceler • 2002-2011 yılları arasında kurulan AKP hükümetlerini demokrasi ve otoriterlik açısından karşılaştırır • AKP’nin parti tüzüğünü ve üye profilini değerlendirir • Küresel ekonomi ve siyasetin Türkiye siyasetindeki yansımalarını tartışır • 27 Nisan 2007 e-muhtıranın Türkiye siyasetine olan etkileri değerlendirir • Ordu-siyaset ilişkisinin 2007 sonrası dönüşümünü tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 66-87.
13) • 2002-2011 yılları arasındaki dönemde Türk siyasal sisteminin yapısını değerlendirir • 2002 yılında kurulan AKP’nin geçmiş partilerle olan ilişkisini tartışır • Siyasal İslam’ın 1980 sonrası dönüşen karakterinin 2000’deki yansımalarını Türkiye bağlamında inceler • AKP hükümetleri dönemindeki ana muhalefet partisi CHP’nin işlevini ve işleyişini değerlendirir • Kürt siyasetinin TBMM’deki temsiliyetinin toplumsal ve siyasi yansımalarını inceler • 2002-2011 yılları arasında kurulan AKP hükümetlerini demokrasi ve otoriterlik açısından karşılaştırır • AKP’nin parti tüzüğünü ve üye profilini değerlendirir • Küresel ekonomi ve siyasetin Türkiye siyasetindeki yansımalarını tartışır • 27 Nisan 2007 e-muhtıranın Türkiye siyasetine olan etkileri değerlendirir • Ordu-siyaset ilişkisinin 2007 sonrası dönüşümünü tartışır Okuma: Özbudun (2011), s. 66-87.
14) • 2011 yılından günümüze kadarki dönemde Türk siyasal sisteminin işleyişini ve dönüşümünü tartışır • AKP’nin 2011 sonrası yürüttüğü politikaların dönüşümünü 2011’in öncesine göre kıyaslar • CHP’de 2011 sonrası yaşanan dönüşümü inceler • Kürt siyasal hareketinin bir siyasi parti olarak 2015 seçimlerine katılıp, meclise girmesini değerlendirir • Mecliste yer almayan siyasal partilerin konumunu değerlendirir • 2000’lerinden başından bu yana sürmekte olan tek parti hükümetinin, siyasal sistem açısından etkilerini inceler • 2011 sonrasında kurulan hükümetin politikalarını demokrasi ve otoriterlik açısından tartışır • Mecliste yer alan muhalefet partilerinin parlamenter sistem içindeki kontol ve denge işlevinin uygulamadaki işlerliğini tartışır • BDP’nin üye profilini, parti tüzüğünü ve programını inceler • Kasım 2015 genel seçimi sonuçlarını siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirir
14) • 2011 yılından günümüze kadarki dönemde Türk siyasal sisteminin işleyişini ve dönüşümünü tartışır • AKP’nin 2011 sonrası yürüttüğü politikaların dönüşümünü 2011’in öncesine göre kıyaslar • CHP’de 2011 sonrası yaşanan dönüşümü inceler • Kürt siyasal hareketinin bir siyasi parti olarak 2015 seçimlerine katılıp, meclise girmesini değerlendirir • Mecliste yer almayan siyasal partilerin konumunu değerlendirir • 2000’lerinden başından bu yana sürmekte olan tek parti hükümetinin, siyasal sistem açısından etkilerini inceler • 2011 sonrasında kurulan hükümetin politikalarını demokrasi ve otoriterlik açısından tartışır • Mecliste yer alan muhalefet partilerinin parlamenter sistem içindeki kontol ve denge işlevinin uygulamadaki işlerliğini tartışır • BDP’nin üye profilini, parti tüzüğünü ve programını inceler • Kasım 2015 genel seçimi sonuçlarını siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirir
14) • 2011 yılından günümüze kadarki dönemde Türk siyasal sisteminin işleyişini ve dönüşümünü tartışır • AKP’nin 2011 sonrası yürüttüğü politikaların dönüşümünü 2011’in öncesine göre kıyaslar • CHP’de 2011 sonrası yaşanan dönüşümü inceler • Kürt siyasal hareketinin bir siyasi parti olarak 2015 seçimlerine katılıp, meclise girmesini değerlendirir • Mecliste yer almayan siyasal partilerin konumunu değerlendirir • 2000’lerinden başından bu yana sürmekte olan tek parti hükümetinin, siyasal sistem açısından etkilerini inceler • 2011 sonrasında kurulan hükümetin politikalarını demokrasi ve otoriterlik açısından tartışır • Mecliste yer alan muhalefet partilerinin parlamenter sistem içindeki kontol ve denge işlevinin uygulamadaki işlerliğini tartışır • BDP’nin üye profilini, parti tüzüğünü ve programını inceler • Kasım 2015 genel seçimi sonuçlarını siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirir
15) • Bilgiler final sınavı ile ölçülür • Türkiye’deki siyasal parti sistemini tarihsel biçimde değerlendirir • Türkiye’de siyasal İslam’ın siyasal parti kanalıyla gelişimini tanır • 1980 sonrası Türkiye’deki siyasal partilerin durumunu değerlendirir • Kürt siyasal hareketinin yükselişini bu hareketin kurduğu siyasal partiler üzerinden değerlendirir • Final Sınavı • CHP’de 1960’ların ortalarında biçimlenen ortanın solu söylemini açıklar • 1980 darbesi sonrasında kapatılıp açılan ya da siyaset arenasına yeni katılan partilerin işleyişlerini örnekler üzerinden tartışır • MNP, MSP, RP, FP, SP üzerinden Türkiye’de siyasal İslam kimliğini öne çıkaran partilerin yükselişini tartışır • 2002-2015 yılları arasında kurulan AKP hükümetlerini inceler
15) • Bilgiler final sınavı ile ölçülür • Türkiye’deki siyasal parti sistemini tarihsel biçimde değerlendirir • Türkiye’de siyasal İslam’ın siyasal parti kanalıyla gelişimini tanır • 1980 sonrası Türkiye’deki siyasal partilerin durumunu değerlendirir • Kürt siyasal hareketinin yükselişini bu hareketin kurduğu siyasal partiler üzerinden değerlendirir • Final Sınavı • CHP’de 1960’ların ortalarında biçimlenen ortanın solu söylemini açıklar • 1980 darbesi sonrasında kapatılıp açılan ya da siyaset arenasına yeni katılan partilerin işleyişlerini örnekler üzerinden tartışır • MNP, MSP, RP, FP, SP üzerinden Türkiye’de siyasal İslam kimliğini öne çıkaran partilerin yükselişini tartışır • 2002-2015 yılları arasında kurulan AKP hükümetlerini inceler
15) • Bilgiler final sınavı ile ölçülür • Türkiye’deki siyasal parti sistemini tarihsel biçimde değerlendirir • Türkiye’de siyasal İslam’ın siyasal parti kanalıyla gelişimini tanır • 1980 sonrası Türkiye’deki siyasal partilerin durumunu değerlendirir • Kürt siyasal hareketinin yükselişini bu hareketin kurduğu siyasal partiler üzerinden değerlendirir • Final Sınavı • CHP’de 1960’ların ortalarında biçimlenen ortanın solu söylemini açıklar • 1980 darbesi sonrasında kapatılıp açılan ya da siyaset arenasına yeni katılan partilerin işleyişlerini örnekler üzerinden tartışır • MNP, MSP, RP, FP, SP üzerinden Türkiye’de siyasal İslam kimliğini öne çıkaran partilerin yükselişini tartışır • 2002-2015 yılları arasında kurulan AKP hükümetlerini inceler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Özbudun, Ergun, Party Politics and Social Cleavages in Turkey, (2013), USA: Lynn Rienner Publishers ISBN: 9781588269003

Özbudun, Ergun, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi, (2011), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
ISBN: 9786053992240


Diğer Kaynaklar: Hale, William, Özbudun, Ergun (2009), Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey: The Case of the AKP, London, New York: Routledge.
Zürcher, Erik J., (2004), Turkey: A Modern History, London, New York: I.B. Tauris.

Çarkoğlu, Ali; Erdem, Tarhan; Kabasakal, Mehmet ve Gençkaya, Ömer Faruk (2000), Siyasi Partilerde Reform, TESEV Yayınları, İstanbul: Acar Matbacılık
Kabasakal, Mehmet (1991) , Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi, İstanbul: Tekin Yayınevi
Kabasakal, Mehmet (der) (2013), Türkiye’de Siyasal Partiler, İstanbul: Okan Üniversitesi Yayını.
Yücel, Serhan (2006), Türkiye’nin Siyasal Partileri (1859-2006),İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Sunum 1 % 35
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 48 48
Proje 48 75
Ara Sınavlar 48 48
Final 21 21
Toplam İş Yükü 192