Uİ506 Uluslararası Hukukİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Uluslararası İlişkiler YL (Tezsiz)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: Uİ506
Ders İsmi: Uluslararası Hukuk
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. B.Öğretim Elemanı
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Devletler genel hukukunun alt dallarının belirlenmesi ve bu hukuk dalının genel kavramlarının açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği: Genel olarak Devletler genel hukuku, AB Hukuku, uluslararası hukuk kişileri, uluslararası çevrenin korunması hususları işlenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Uluslararası hukukun temel özelliklerini öğrenir.
2) Uluslararası hukukun temel özelliklerini öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Uluslararası hukukun iç hukuk ve AB Hukuku ile ilişkisini anlar.
2) Uluslararası hukukun iç hukuk ve AB Hukuku ile ilişkisini anlar.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Uluslararası hukuk kişilerini sınıflandırır.
2) Uluslararası hukuk kişilerini sınıflandırır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Uluslararası hukuk kurallarının oluşumunu anlar.
2) Uluslararası hukuk kurallarının oluşumunu anlar.
3) Uluslararası hukuk sisteminin ne olduğu ve ana özelliklerini açıklar ve bu sistemin temel ilkelerini kavrar.
4) Uluslararası hukuk sisteminin ne olduğu ve ana özelliklerini açıklar ve bu sistemin temel ilkelerini kavrar.
5) Uluslararası hukukun işleyiş sürecini gösteren bazı uygun tarihsel ve çağdaş örnekleri zikredebilir konuma gelir
6) Uluslararası hukukun işleyiş sürecini gösteren bazı uygun tarihsel ve çağdaş örnekleri zikredebilir konuma gelir
7) Uluslararası hukukta düşünce ve iddiaları, ilgili kaynaklara dayanarak tanımlar konuma gelebilir.
8) Uluslararası hukukta düşünce ve iddiaları, ilgili kaynaklara dayanarak tanımlar konuma gelebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1-)Uluslararası Toplumun Tanımı 2-)Uluslararası Hukukun Tarihçesi Konuların kitaptan okunması
1) 1-)Uluslararası Toplumun Tanımı 2-)Uluslararası Hukukun Tarihçesi Konuların kitaptan okunması
2) Uluslararası Hukukun kaynakları ve hukuksal işlemleri Konuların kitaptan okunması
2) Uluslararası Hukukun kaynakları ve hukuksal işlemleri Konuların kitaptan okunması
3) Milletlerarası Hukuk Gerçek Bir Hukuk Dalı mıdır? Gerçek Bir Hukuk Dalının Tanımında Aranılan Unsurlar Ortaya Konur Konuların kitaptan okunması
3) Milletlerarası Hukuk Gerçek Bir Hukuk Dalı mıdır? Gerçek Bir Hukuk Dalının Tanımında Aranılan Unsurlar Ortaya Konur Konuların kitaptan okunması
4) Milletlerarası hukukun yaptırımları analiz edilir Konuların kitaptan okunması
4) Milletlerarası hukukun yaptırımları analiz edilir Konuların kitaptan okunması
5) Bağlayıcı Asli Kaynaklar: 1. Milletlerarası Andlaşmalar 2. Milletlerarası Örf ve Adet Hukuku Kuralları 3.Hukukun Genel İlkeleri Konuların kitaptan okunması
5) Bağlayıcı Asli Kaynaklar: 1. Milletlerarası Andlaşmalar 2. Milletlerarası Örf ve Adet Hukuku Kuralları 3.Hukukun Genel İlkeleri Konuların kitaptan okunması
6) Yardımcı Kaynaklar: 1. İçtihat 2. Öğretiler B-) Emredici Kurallar (Jus Cogens) Konuların kitaptan okunması
6) Yardımcı Kaynaklar: 1. İçtihat 2. Öğretiler B-) Emredici Kurallar (Jus Cogens) Konuların kitaptan okunması
7) Milletlerarası Hukukun Kaynakları Arasındaki Hiyerarşik Yapılanmaya İlişkin Öğretide Savunulan Görüşler Konuların kitaptan okunması
7) Milletlerarası Hukukun Kaynakları Arasındaki Hiyerarşik Yapılanmaya İlişkin Öğretide Savunulan Görüşler Konuların kitaptan okunması
8) İç Hukukla Milletlerarası Hukuk Arasındaki İlişki Konuların kitaptan okunması
8) İç Hukukla Milletlerarası Hukuk Arasındaki İlişki Konuların kitaptan okunması
9) İç Hukukla Milletlerarası Hukuk Arasındaki İlişki Konuların kitaptan okunması
9) İç Hukukla Milletlerarası Hukuk Arasındaki İlişki Konuların kitaptan okunması
10) Milletlerarası Hukukun Özneleri Genel Hatları İle Tanımlanır Konuların kitaptan okunması
10) Milletlerarası Hukukun Özneleri Genel Hatları İle Tanımlanır Konuların kitaptan okunması
11) Monarşik Birlik- Federatif Birlik Ayrımı, Basit-Bileşik Devlet Ayrımı Konuların kitaptan okunması
11) Monarşik Birlik- Federatif Birlik Ayrımı, Basit-Bileşik Devlet Ayrımı Konuların kitaptan okunması
12) Konfederasyon ve Federasyon Konuların kitaptan okunması
12) Konfederasyon ve Federasyon Konuların kitaptan okunması
13) İnsan Topluluğu Nedir, Ülke Nedir?, Hükümet Nedir? Bağımsızlıktan Ne anlaşılır, Tanıma Nedir? Konuların kitaptan okunması
13) İnsan Topluluğu Nedir, Ülke Nedir?, Hükümet Nedir? Bağımsızlıktan Ne anlaşılır, Tanıma Nedir? Konuların kitaptan okunması
14) 1-) Erken Tanıma 2-) Tanımama Doktrini 3-) Self-Determinasyon Hakkı Olmayan Devletlerin Tanınmaması 4-)Tanıma Çeşitleri 5-) Hükümetlerin Tanınması Konuların kitaptan okunması
14) 1-) Erken Tanıma 2-) Tanımama Doktrini 3-) Self-Determinasyon Hakkı Olmayan Devletlerin Tanınmaması 4-)Tanıma Çeşitleri 5-) Hükümetlerin Tanınması Konuların kitaptan okunması
15) Vize
15) Vize
16) Vize
16) Vize
17) Toprak Kazanma ve Kaybetme Biçimleri, Devir, İşgal, Kazandırıcı Zaman Aşımı, Katılma, Self-Determinasyon, Fetih Konuların kitaptan okunması
17) Toprak Kazanma ve Kaybetme Biçimleri, Devir, İşgal, Kazandırıcı Zaman Aşımı, Katılma, Self-Determinasyon, Fetih Konuların kitaptan okunması
18) 1-) Esas Hat 2-) Esas Hat Çizme Yöntemleri 3-) Esas Hatta Konu Teşkil Eden Özel Durumlar 4-) İç Sular Rejimi Konuların kitaptan okunması
18) 1-) Esas Hat 2-) Esas Hat Çizme Yöntemleri 3-) Esas Hatta Konu Teşkil Eden Özel Durumlar 4-) İç Sular Rejimi Konuların kitaptan okunması
19) 1-) Karasuları 2-)Bitişik Bölge 3-) Kıta Sahanlığı 4-) Açık deniz rejimi Konuların kitaptan okunması
19) 1-) Karasuları 2-)Bitişik Bölge 3-) Kıta Sahanlığı 4-) Açık deniz rejimi Konuların kitaptan okunması
20) 1-) Milletlerarası hukukun Andlaşmaları yapmaya yetkili kıldığı kişiler 2-) Milletlerarası Andlaşmaların temel özellik ve unsurları Konuların kitaptan okunması
20) 1-) Milletlerarası hukukun Andlaşmaları yapmaya yetkili kıldığı kişiler 2-) Milletlerarası Andlaşmaların temel özellik ve unsurları Konuların kitaptan okunması
21) 1-) Basit Usül 2-) Onay, Kabul ve Uygun Bulma Yöntemi 3-) Katılma Konuların kitaptan okunması
21) 1-) Basit Usül 2-) Onay, Kabul ve Uygun Bulma Yöntemi 3-) Katılma Konuların kitaptan okunması
22) 1-) Andlaşma Yapmaya Yetkili Kişiler 2-) Andlaşmaların Yapılmasının Aşamaları Konuların kitaptan okunması
22) 1-) Andlaşma Yapmaya Yetkili Kişiler 2-) Andlaşmaların Yapılmasının Aşamaları Konuların kitaptan okunması
23) Andlaşmanın Yürürlüğe Girme Aşamaları ve Hukuki Etkileri Konuların kitaptan okunması
23) Andlaşmanın Yürürlüğe Girme Aşamaları ve Hukuki Etkileri Konuların kitaptan okunması
24) Andlaşmaların Geçersizlik Sebepleri, Andlaşmaların Sona Erme Sebepleri Konuların kitaptan okunması
24) Andlaşmaların Geçersizlik Sebepleri, Andlaşmaların Sona Erme Sebepleri Konuların kitaptan okunması
25) Devletin Yargı ve Cebri İcra Bağışıklığının Tanımı ve Bu Bağışıklığın Sınırları Konuların kitaptan okunması
25) Devletin Yargı ve Cebri İcra Bağışıklığının Tanımı ve Bu Bağışıklığın Sınırları Konuların kitaptan okunması
26) Devlet Temsilcilerinin Yargı Bağışıklığı ve Dokunulmazlığı ile Yabancıların Hukuki Statüsü Konuların kitaptan okunması
26) Devlet Temsilcilerinin Yargı Bağışıklığı ve Dokunulmazlığı ile Yabancıların Hukuki Statüsü Konuların kitaptan okunması
27) Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Usulleri Konuların kitaptan okunması
27) Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Usulleri Konuların kitaptan okunması
28) Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Usulleri Konuların kitaptan okunması
28) Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Usulleri Konuların kitaptan okunması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 14. Baskı.
Yusuf Aksar, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk - I, Ankara: Seçkin, 3. Baskı.
Diğer Kaynaklar: Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, 8.Bası, İstanbul: Beta.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

2

2

3

3

5

5

6

6

7

7

4

4

Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 52 128
Ara Sınavlar 4 8
Final 18 36
Toplam İş Yükü 172