SGSA115 Sağlık ve Sinemaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar DiyalizÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Diyaliz
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SGSA115
Ders İsmi: Sağlık ve Sinema
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. SEVTAP EZER AY
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. SEVTAP EZER AY
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders; görsel sanatlardan sinemanın ortaya çıkışını, gelişimini ve sağlık konularının sinemada ele alınışını hakkında bilgi verirken, diğer yandan da mesleki eğitiminde katkı sağlayacak hastalık bilgilerini eğlenceli bir metotla yorumlayıp, tartışarak öğrenciyi bilgilendirmeyi amaçlar.
Bu dersin sonunda öğrenciler;

• Sinemanın ortaya çıkışı ve kısa tarihini tanımlar.
• Sinema dilinin, geleneksel öğrenme metodu yerine, haz alma, yorum yapma, tartışma gibi öğrenciyi içine alan bir öğrenme yöntemi olduğunu kavrar.
• Hastalık ve sağlıkla ilişkili film örnekleri hakkında tartışır.
• Hastalık konulu filmlerden mesleki eğitimine ne ölçüde katkı sağladığını analiz eder.
Dersin İçeriği: Sağlık konulu filmler:
• ALD hastalığını ele alan Lorenzo’nun yağı (yönetmen Miller.G ) Lorenzo’s Oil) filmin izlenmesi ve tartışılması
• Şizofreni hastalığını ele alan Akıl oyunları (Howard. R (yönetmen) A Beautiful Mind) filmin izlenmesi ve tartışılması
•Uyanış(Marshall.P (yönetmen) Awakenings) filmin izlenmesi ve tartışılması
• Serebovasküler hastalıkları ele alan Kelebek ve Dalgıç(Schnabel.J (yönetmen) Le Scaphandre et Le Papillon) filmin izlenmesi ve tartışılması
• AİDS hastalığını ele alan Philedelphia (Demme J (yönetmen) Philadelphia) filmin izlenmesi ve tartışılması
• Fil hastalığını ele alan Fil adam (Lynch.D (yönetmen) The Elephant Man) filmin izlenmesi ve tartışılması
Gradin (Jackson.M (yönetmen) Temple Gradin) filmin izlenmesi ve tartışılması
• Alzheimer hastalığını konu alan Unutma beni (Glatzer.R (yönetmen) Still Alice) filmin izlenmesi ve tartışılması
• Kendini tıbba adamış bir Doktoru konu alan Patch Adams(Shadyac.P (yönetmen) Patch Adams) filmin izlenmesi ve tartışılması
Her dönem eklenen daha farklı konulu filmlerin listeye eklenerek içeriğin zenginleştirilmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu dersin sonunda öğrenciler; • Sinemanın ortaya çıkışı ve kısa tarihini tanımlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bu dersin sonunda öğrenciler; • Sinema dilinin, geleneksel öğrenme metodu yerine, haz alma, yorum yapma, tartışma gibi öğrenciyi içine alan bir öğrenme yöntemi olduğunu kavrar.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Bu dersin sonunda öğrenciler; • Hastalık ve sağlıkla ilişkili film örnekleri hakkında tartışır. • Hastalık konulu filmlerden mesleki eğitimine ne ölçüde katkı sağladığını analiz eder.
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) SİNEMANIN TARİHİ O LEARN SUNUMU KISA FİLMLER
2) • Otizm hastalığını ele alan Yağmur Adam (Levinson B (yönetmen)Rain Man) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
3) • ALD hastalığını ele alan Lorenzo’nun yağı(Miller.G (yönetmen) Lorenzo’s Oil) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
4) • Şizofreni hastalığını ele alan Akıl oyunları (Howard. R (yönetmen) A Beautiful Mind) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
5) • Katatonik şizofrenlerin belirli bir süre uyanmalarını konu alan Uyanış(Marshall.P (yönetmen) Awakenings) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
6) • Serebovasküler hastalıkları ele alan Kelebek ve Dalgıç(Schnabel.J (yönetmen) Le Scaphandre et Le Papillon) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
7) • AİDS hastalığını ele alan Philedelphia (Demme J (yönetmen) Philadelphia) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
8) • Fil hastalığını ele alan Fil adam (Lynch.D (yönetmen) The Elephant Man) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
9) • Otistik bir kadının hayata tutunuşunu ve başarılarını konu alan Temple Gradin (Jackson.M (yönetmen) Temple Gradin) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
10) • Alzheimer hastalığını konu alan Unutma beni (Glatzer.R (yönetmen) Still Alice) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
11) • Kendini tıbba adamış bir Doktoru konu alan Patch Adams(Shadyac.P (yönetmen) Patch Adams) filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI
12) Michael Moore'un yazıp yönettiği, aynı zamanda oynayıp yapımcılığını da üstlendiği ABD'deki sağlık sistemini eleştiren Sicko/Hasta isimli belgesel filmin izlenmesi ve tartışılması FİLMİN İZLENMESİ İZLENCE FORMUNUN DOLDURULMASI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: O'Learnde film sunumları
Diğer Kaynaklar: İzlenen filmler, filmle ilgili araştırmalar, o learnde eğitmen tarafından hazırlanan izlenecek filmle ilgili sunumlar

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
6) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
9) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
12) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
6) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
9) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
12) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Gözlem

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Final 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Ödevler 12 6 72
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 110