SHS259 İş Sağlığı ve Güvenliğiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar RadyoterapiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Radyoterapi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SHS259
Ders İsmi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. HALİL SOYAL
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. HALİL SOYAL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: iş sağlığı ve güvenliği hakkında genel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği: iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, gelişimi, ülkemizdeki genel durumu ile iş güvenliği uzmanlarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı güncel bilgiler, uygulama gereçleri ve diğer kaynakları içeren ders kitaplarının desteklediği teorik ve pratik bilgileri edinir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) - Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma. - Alanında edindiği temel düzeyde bilgi ve uygulamaları kullanarak verileri yorumlamak, değerlendirmek, problem tanımlamak, analiz yapmak, ispat temelli çözümler üretmek.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) - Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak. - Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın. - Bir proje içinde astların gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Öğrenme Yetkinliği
1) - Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir. - Alınan eğitimi aynı alanda daha yüksek bir eğitim seviyesine veya aynı düzeyde bir mesleğe yönlendirin. - Yaşam boyu öğrenme konusunda farkındalık kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Alanında edindiği temel bilgi ve becerilere dayalı fikirleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarın. - Alandaki sorunlara ilişkin fikir ve çözüm önerilerini profesyonel ve profesyonel olmayanlarla paylaşın. - Alandaki gelişmeleri izlemek ve en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde bir yabancı dil kullanarak meslektaşlarınızla iletişim kurmak. - En az düzeyde Avrupa Bilgisayar Ehliyeti Temel Seviye yazılım bilgisine sahip bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanın.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İş güvenliği tanımı ve mevzuatı yok
2) Meslek hastalıkları YOK
3) Koruyucu ve önleyici tedbirler YOK
4) Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat YOK
5) İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları YOK
6) Koruyucu ve önleyici tedbirler YOK
7) İç ortam hava kalitesi, İlk yardım YOK
8) Ara sınav YOK
9) İlkyardım malzemeleri YOK
10) Koruyucu ilk yardım ve acil arama YOK
11) Atıklar ve atıkları sınıflandırma YOK
12) Atıkları depolama YOK
14) Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri YOK
15) Konuların daha anlaşılmış şekilde yeniden tartışılması • Dersin genel gözden geçirilmesi YOK
16) Final Sınavı • Öğrencileri final sınavı ile değerlendirmek YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: İSTANBUL BAROSU (2004), İş Sağlığı ve Güvenliği, yazar: İstanbul Barosu Yayın KuruluKAZANCI, İbrahim (1999), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Temel Yayın
Diğer Kaynaklar: AKBULUT, Turhan (1996), İşçi Sağlığı Prensip ve Uygulamaları, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
10) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
13) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 25
Projeler 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 2 32
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 89