İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (DR)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (DR)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Kabul Koşulları

(A) Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak veya (B) Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olarak doğrudan başvurmak veya (C) Bilgisayar Mühendisliği dışındaki alanlardan Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans eğitimi tamamlamak,
Doktora programına kabul edilmesine esas olan Bilgisayar Mühendisliği Lisans veya Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans başarı notunun (AGNO) 4.0 üzerinden en az 3.00 olması,
ALES (Sayısal): En az 55 puan, doğrudan lisans derecesi ile başvuranlar için en az 80 puan,
En az 1 Ulusal / Uluslararası hakemli bildiri / makale yayınlamış olmak,
Yabancı Dil Belgesi (En az) YDS: 60 puan, TOEFL-IBT: 72 puan (veya muadili diğer yabancı dil belgeleri),
Referans Mektubu,
Mülakat Sınavına girmek,