İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar RadyoterapiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Radyoterapi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Kazanılan Yeterliliğin Düzeyi

120 AKTS kredisinden oluşan ÖNLİSANS Programıdır. Kazanılan yeterlilik; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Avrupa Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesi (EQF-LLF)’nin 5. düzeylerine, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)’nin kısa düzeyine karşılık gelmektedir.