İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Harita ve KadastroÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.