İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Harita ve KadastroÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması (Programa Özel)

Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve kredisinin, bölüm/programın eğitim öğretim planından yer alan dersin içerik ve kredisine uygun olması ve ilgili akademik birimin yönetim kurullarınca (Fakülte/yüksekokul/myo) onaylanması durumunda öğrenci muaf tutulabilir.