İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Nükleer Tıp TeknikleriÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Nükleer Tıp Teknikleri
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Nükleer tıp alanında tanı ve tedavi için radyofarmasötik maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, Gamma kamera, SPECT, PET, PET-CT, PET-MRI gibi teknolojik cihazlarda görüntüleme ve görüntülerin işlenmesi işlemlerini yapabilen, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanıma sahip, bilgiyi sentezleyebilen, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, sağlık çalışanlarıyla ve hastayla iletişim becerilerini kullanabilen nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.