İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Harita ve KadastroÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

Programımızın amacı; hızla gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu mühendislik yapılarının altyapısı olan haritalama, ölçme ve hesabına yönelik proje ve uygulamaları, tapu ve kadastro işlemleri, bilgi sistemleri, imar faaliyetleri, kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda yetkin “Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmektir.
Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye’nin bütün şehir ve ilçelerinde hem kamu hem de özel sektörde iş bulabilmekle beraber, kendi özel şirketlerini de kurabilmektedirler. Mezunlarımız istedikleri takdirde üniversitemizdeki “Geomatik Mühendisliği” bölümünde 4 yıllık lisanslarını büyük avantajlarla tamamlayabilmektedirler. Gelişen teknoloji sayesinde çok çeşitli alanlarda harita bilgisi kullanılmaya başlanması ve yurt dışında da temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tekniker ve mühendis ihtiyacı olması göz önüne alındığında, insanlık var olduğu sürece bu mesleğe ihtiyaç olacaktır.