İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Harita ve KadastroÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 Ölçme verilerinin yorumlanması, analizi, işlenmesi, bu verilerden harita üretimi, mekânsal bilgi sistemleri kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi ile mühendislik projelerinin modern yöntemlerle araziye uygulanması için gerekli olan mesleki bilgilerin teorik ve uygulamalı dersler ile öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir.