İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Düşünsel ve yaratıcı kimliğin gelişmesi için hazırlanan programlarla vizyon sahibi, özgün, yaratıcı ve global platformda rekabet edebilecek donanıma sahip içmimarlar yetiştirilmesi için gerekli ortam sağlanır. Eğitim; değişik disiplinlerle ilişkiler kurularak kuramsal ve uygulamalı programlar; endüstri bağlantılı projeler ve seminerlerle sürdürülür.