İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar HukukÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Hukuk
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sağlam temelleri olan ve çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlarken, bu eğitim ile öğrencilerinin insan onurunun dokunulmazlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemelerini hedefler. Fakülte, Türk hukukunun temel alanlarına ilişkin müfredatındaki zorunlu ve nitelikli içerikten oluşan seçimlik dersleri sayesinde öğrencilerini yargı organları, kamu yönetimi ve özel sektördeki farklı pozisyonlar için yapılan sınavlara hazırlar. Okan Hukuk öğrencileri, bilgilerini genişletme ve derinleştirme ve akademik bir kariyer sürdürme fırsatı kazanırlar.