İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Sivil Havacılık Kabin HizmetleriÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen ve Ülkemizde de her geçen gün gelişmekte olan Sivil Havacılık sektörüne Mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli ara insan gücü kazandırabilmek, rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim, çok yönlü ara elemanların yetiştirilmesi programın temel amacını oluşturmaktadır. Eğitim öğretim programımız öğrencilerimizin bahse konu niteliklere sahip olarak yetişebilmesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrenciler Havacılık sektörüne yönelik temel bilgileri ve Kabin memurluğuyla ilgili bilgileri uygulamalı olarak almaktadırlar. Eğitimler Türkçe olarak yürütülmektedir.1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.
2011-2012 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Programımızdan mezun olan öğrenciler; havayolu işletmelerinin uçuş operasyonlarında görev alabilecek durumda “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Personeli” ünvanı ile mezun olmaktadırlar.