İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Harita ve KadastroÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Harita ve Kadastro Programın amacı, kamu ve özel sektörde planlama, imar, kadastro, alt yapı (yol, kanalizasyon, içme suyu, gaz hattı, haberleşme hattı, metro vb.), büyük enerji ve sulama projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak “Harita Teknikeri” unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.